facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Promocja zrealizowanego projektu ERASMUSA w Grecji

Zgodnie z wymogami realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest także zobowiązany do podjęcia działań promocyjnych w związku z zakończonym w dn. 31 maja 2023 r. projektem pt. „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993).

W związku z tym Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podjął następujące działania promocyjne:

  • opracowano raport końcowy z realizacji projektu, który zostanie przekazany do Narodowej Agencji Erasmus,
  • przygotowano foldery podsumowujące projekt zawierające najistotniejsze informacje oraz zdjęcia dokumentujące zrealizowane zadania; foldery będą dostępne w siedzibie ŁUTW, na stronie internetowej, będą też udostępniane przy różnych okazjach i spotkaniach, przekazane też zostaną do władz Miasta Łowicza i Powiatu Łowickiego,
  • w siedzibie ŁUTW przygotowano wystawkę z najważniejszymi informacjami o projekcie i dokumentacją fotograficzną
  • informacje o projekcie umieszczono na portalu internetowym w lokalnych mediach i portalach społecznościowych, np.:

 

👉Portal lowicz.24.eu https://lowicz24.eu/artykul/wielka-grecka-przygoda/1441255?fbclid=IwAR2qNzuD3OL87MdXKI69HXwIsdeuVmumJs4on71WSqs44RJ4PWUAJyuX9wg

👉Profil portalu lowicz24.eu na Facebooku https://www.facebook.com/search/top?q=lowicz24.eu

👉Oficjalny profil Miasta Łowicza na Facebooku https://www.facebook.com/search/top?q=miasto%20%C5%82owicz

👉Strona internetowa Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku https://utwlowicz.pl/podsumowanie-projektu-realizowanego-przez-lutw-a-wspolfinansowanego-przez-ue-1-x-2022-31-v-2023/

👉Profil ŁUTW na Facebooku https://www.facebook.com/profile.php?id=100064841975373

👉Zapisy w tradycyjnej kronice ŁUTW.