facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Powołanie Rady Programowej Stowarzyszenia ŁUTW

Na wniosek prezes Stowarzyszenia ŁUTW Bożeny Wójt (pełniącej te funkcję od 31.03.2011 r.) na posiedzeniu Zarządu ŁUTW, które odbyło się 2 grudnia 2011 r., podjęto uchwałę o powołaniu Rady Programowej Stowarzyszenia ŁUTW.

W dniu 12 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej w składzie:

 • prof. dr hab. Teresa Zaniewska – SGGW w Warszawie,
 • dr Henryk Zasępa – przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • dr Tadeusz Żaczek – Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łowiczu,
 • mgr Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu,
 • mgr Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury,
 • mgr Joanna Przybysz – emerytowana nauczycielka języka polskiego, członek ŁUTW.

Członkami Rady Programowej z ramienia Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zostały:

 • Bożena Wójt – prezes ŁUTW,
 • Grażyna Janczak – sekretarz ŁUTW,
 • Joanna Sosnowska – członek ŁUTW.

Zasadniczy skład Rady Programowej pozostał przez kolejne lata bez zmian, zmienili się tylko członkowie z ramienia Zarządu ŁUTW w związku z jego nową kadencją od listopada 2017 r.: na miejsce Grażyny Janczak do Rady Programowej weszła Krystyna Kucharska – nowy sekretarz Zarządu.

Przyjęty w 2011 r. Regulamin Rady Programowej zakłada, że:

 1. Rada Programowa jest organem doradczym dla Zarządu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 2. kadencja Rady Programowej trwa 3 lata,
 3. spotkania Rady Programowej odbywają się zgodnie z ustaleniami członków Rady,
 4. do zadań Rady Programowej należy:
  1. pomoc w opracowaniu ramowego planu działania ŁUTW,
  2. doradztwo w doborze tematyki wykładów, warsztatów i seminariów,
  3. pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i w prowadzeniu zajęć oraz pomoc w pozyskiwaniu środków materialnych wspierających te działania,
  4. aktywny udział w realizacji tych działań.