facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przykłady form działalności Stowarzyszenia ŁUTW

Zadaniem Stowarzyszenia ŁUTW jest zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz ich aktywizacja społeczna. Służyły i służą temu różnorodne formy działalności.

ŁUTW oferuje swoim słuchaczom możliwość systematycznej realizacji pasji i zainteresowań w ramach cotygodniowych kół zainteresowań lub sekcji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. W roku akademickim 2017/2018 są to koła: języka angielskiego (dla początkujących i zaawansowanych), literackie, teatralne, plastyczne, taneczne, kulinarne, rowerowe, Nordic walking, gimnastyki ogólnej, gimnastyki z elementami pilates, aerobiku w basenie, brydża sportowego i brydża dla początkujących, turystyki wysokogórskiej. We wcześniejszych latach słuchacze uczestniczyli też np. w zajęciach wycinankarskich, szachowych, komputerowych.

Oferta zajęć dla słuchaczy była jednak znacznie większa, a składały się na nią m.in. następujące formy:

Współpraca

Współpraca z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w regionie, np. z Łęczycy i Kutna w zakresie wymiany doświadczeń, prezentacji dorobku, promocji kultury i obyczajów Ziemi Łowickiej.

Udział w spotkaniach

Czynny udział w regionalnych corocznych spotkaniach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, np.:

 • „Senioralia” w Warszawie czy w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Piknik Europejski Osób Niepełnosprawnych i Trzeciego Wieku w Łowiczu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” – coroczna impreza w Łazach, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
 • Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowany przez UTW z Wejherowa;

Wykłady i seminaria

W obszarze edukacyjno-naukowym udział w cyklicznych wykładach i seminariach z różnych dziedzin nauki i kultury, w spotkaniach z autorami nowo wydawanych książek, spotkaniach z wybitnymi osobami XXI wieku, spotkaniach z literaturą, muzyką i sztuką, np.:

 • Wykłady „czwartkowe”, inauguracyjne lub kończące kolejny rok akademicki,
 • Cykl spotkań „Bliscy, znani i… nieznani” prowadzonych przez prof. Teresę Zaniewską na SGGW w Warszawie,
 • Cykl „Religie świata” – wykłady prowadzone przez prof. Tadeusza Stępniaka,
 • Cykl „Historia Łowicza i Ziemi Łowickiej” prowadzony przez łowickich pasjonatów historii,
 • Cykl wykładów „Historia Polski”,
 • Cykl poświęcony wielkim osobowościom, m.in.: Józefowi Chełmońskiemu i Stanisławowi Noakowskiemu,
 • Cykl „Historia ceramiki, szkła i rzeźby” – prowadzony w Muzeum Nieborowie przez Elżbietę Bogaczewicz-Biernacką,
 • Cykl „Blisko i daleko”,
 • Cykl „Geografia Trzeciego Wieku” prowadzony przez dr Grażynę Gurnik,
 • Cykl wykładów o tematyce zdrowotnej i socjologicznej,
 • Cykl wykładów nt. dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej – mgr Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu;
 • Cykl spektakli słowno-muzycznych w Łowickim Ośrodku Kultury w wykonaniu wokalisty i aktora Michała Maj Wieczorka z Łódzkiego Teatru Piosenki,
 • Wyjazdy na koncerty, spektakle muzyczne i teatralne do teatrów w Łodzi i Warszawie,
 • Wyjazdy i wyjścia na seanse filmowe do kin w Łowiczu, Łodzi i Warszawie,
 • Zwiedzanie wystaw w muzeach i galeriach w Łowiczu, Łodzi i Warszawie,
 • Udział w koncertach i wystawach malarstwa w Galerii Browarna w Łowiczu,
 • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze i edukacyjne do ciekawych miejsc w Polsce i za granicę.