Aktualne władze i organy doradcze ŁUTW

Zarząd ŁUTW

 • Prezes: Krystyna Kucharska
 • Wiceprezes: Danuta Sękalska
 • Sekretarz: Grażyna Janczak
 • Skarbnik: Barbara Mila
 • Członkowie: Anna Burzyńska, Danuta Bródka, Lucyna Dziekanowska

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Marianna Jasińska
 • Wiceprzewodnicząca: Teresa Durka
 • Członek: Joanna Janiszewska

Rada Programowa

 • Przewodniczący: Maciej Malangiewicz, dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury
 • Wiceprzewodniczący: Henryk Zasępa, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

Członkowie

 • Tadeusz Żaczek, prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Marzena Kozanecka-Zwierz, pracownik Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
 • Zdzisław Kryściak, wiceprezes Oddziału PTTK w Łowiczu
 • Krystyna Kucharska, prezes ŁUTW
 • Elżbieta Skoneczna, polonistka, członek ŁUTW
 • Grażyna Janczak, sekretarz ŁUTW i protokolant Rady Programowej

Rada Słuchaczy

 • Przewodnicząca: Grażyna Piorun
 • Wiceprzewodnicząca: Marianna Pietrzak
 • Członek: Joanna Janiszewska

Biuro ŁUTW

 • Halina Nowińska: księgowa
 • Krystyna Kocemba: wolontariuszka ds. kartotek osobowych