facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Władze

Aktualne władze i organy doradcze ŁUTW

Zarząd

 • Prezes: Krystyna Kucharska 
 • Wiceprezes: Teresa Słysz-Szadkowska 
 • Wiceprezes: Renata Schilling 
 • Skarbnik: Helena Mika 
 • Sekretarz: Renata Zamoyska 
 • Członkowie:  
  • Jadwiga Cichocka  
  • Danuta Brudka 
  • Grażyna Kret 
  • Halina Podrażka 
  • Zofia Wielemborek  

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca: Marianna Jasińska 
 • Wiceprzewodnicząca: Joanna Janiszewska 
 • Członek: Wiesława Siewierska

Księgowa

 • Halina Nowińska 

Rada słuchaczy

 • Przewodnicząca: Marianna Pietrzak 
 • Wiceprzewodnicząca: Wiesława Bryszewska   
 • Członek: Grażyna Piorun

Rada programowa

 • Przewodnicząca: Marzena Kozanecka-Zwierz – historyk sztuki, pracownik Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu 
 • Wiceprzewodniczący: Tadeusz Żaczek – doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
 • Członkowie: 
  • Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury  
  • Henryk Zasępa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii,   
  • Zdzisław Kryściak –  historyk, regionalista, prezes Koła Przewodników Terenowych im. A. Chmielińskiej w Łowiczu, 
  • Elżbieta Skoneczna – mgr filologii polskiej, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w latach 2007-2017, 
  • Krystyna Kucharska – prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
  • Renata Zamoyska – sekretarz ŁUTW i protokolant Rady Programowej.