Władze Stowarzyszenia ŁUTW

Zarząd ŁUTW

 • Prezes: Bożena Wójt
 • Wiceprezes: Mirosława Walczak
 • Sekretarz: Krystyna Kucharska
 • Skarbnik: Grażyna Piorun
 • Członkowie: Joanna Sosnowska, Jerzy K. Zdańkowski, Józef Mamiński

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Marianna Jasińska
 • Wiceprzewodnicząca: Halina Wróbel
 • Członek: Wiesława Siewierska

Rada Programowa

Przewodniczący

 • Maciej Malangiewicz: dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury

Członkowie

 • Henryk Zasępa: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Tadeusz Żaczek: prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Marzena Kozanecka-Zwierz: dyrektor Muzeum w Łowiczu
 • Joanna Przybysz: członek ŁUTW
 • Bożena Wójt: prezes ŁUTW
 • Krystyna Kucharska: sekretarz ŁUTW
 • Joanna Sosnowska: członek ŁUTW

Biuro ŁUTW

 • Halina Nowińska: księgowa
 • Krystyna Kocemba: kartoteki