Władze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejnych kadencji

I kadencja (2008 – 2011):

Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu w lutym 2008 r. wyłoniony został Zarząd ŁUTW I kadencji (2008 – 2011) w składzie:

 • Prezes: Anna Burakowska,
 • Wiceprezes – Bożena Wójt,
 • Sekretarz – Alicja Jackowska-Szot,
 • Skarbnik – Lidia Gać,
 • Członkowie – Joanna Przybysz i Anna Jarosz.

II kadencja (2011 – 2014):

Dnia 31 marca 2011 r. na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków powołano władze ŁUTW II kadencji (2011 – 2014).

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Bożena Wójt,
 • Wiceprezes – Alicja Jackowska-Szot,
 • Skarbnik – Lidia Gać,
 • Sekretarz – Grażyna Janczak,
 • Członkowie – Joanna Sosnowska, Maria Jagodzińska.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

 • Przewodnicząca – Władysława Godziszewska,
 • Wiceprzewodnicząca – Krystyna Kocemba,
 • Członek – Zofia Chojecka.

III kadencja (2014 – 2017):

W dniu 20 lutego 2014 r. na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków powołano nowe władze Stowarzyszenia ŁUTW na III kadencję (2014 – 2017).

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Bożena Wójt,
 • Wiceprezes – Teresa Durka,
 • Sekretarz – Grażyna Janczak,
 • Skarbnik – Barbara Mila,
 • Członkowie – Maria Jagodzińska, Joanna Sosnowska, Alicja Jackowska-Szot.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

 • Przewodnicząca – Lidia Gać,
 • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel,
 • Członek – Jolanta Kliszko.

IV kadencja (2018 – 2020):

DW dniu 23 listopada 2017 r. na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Członków powołano nowe władze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na IV kadencję (2018 – 2020). Podczas wspólnego zebrania obu wybranych organów w dniu 28.11.2017 r. nowe władze stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco:.

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Bożena Wójt,
 • Wiceprezes – Mirosława Walczak,
 • Sekretarz – Krystyna Kucharska,
 • Skarbnik – Grażyna Piorun,
 • Członkowie – Joanna Sosnowska, Jerzy Krzysztof Zdańkowski, Józef Mamiński.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

  • Przewodnicząca – Marianna Jasińska,
  • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel,
  • Członek – Wiesława Siewierska

W trakcie trwania IV kadencji władz ŁUTW dwukrotnie dokonywały się zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
28 lutego 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków, na skutek rezygnacji prezes Bożeny Wójt z pełnienia funkcji oraz nieudzielenia absolutorium Zarządowi ŁUTW, dokonało wyboru nowego prezesa oraz nowych osób do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się w dn. 4 marca 2019 r. składy tych organów wyglądały następująco:

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Krystyna Kucharska,
 • Wiceprezes – Danuta Sękalska,
 • Sekretarz – Grażyna Janczak
 • Skarbnik – Grażyna Piorun,
 • Członkowie – Anna Burzyńska, Danuta Bródka, Mariusz Hablewski.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

  • Przewodnicząca – Marianna Jasińska,
  • Wiceprzewodnicząca – Barbara Mila,
  • Członek – Irena Tomaśkiewicz

  W dniu 20 listopada 2019 r. zwołano XV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków ŁUTW w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, których przyczyną były rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się w dn. 22 listopada 2019 r. składy tych organów wyglądają następująco:

  Zarząd:

  • Prezes – Krystyna Kucharska,
  • Wiceprezes – Danuta Sękalska,
  • Sekretarz – Grażyna Janczak
  • Skarbnik – Barbara Mila,
  • Członkowie – Anna Burzyńska, Danuta Bródka, Lucyna Dziekanowska

  Komisja Rewizyjna:

   • Przewodnicząca – Marianna Jasińska,
   • Wiceprzewodnicząca – Teresa Durka,
   • Członek – Joanna Janiszewska