facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Władze kolejnych kadencji

Władze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejnych kadencji

I kadencja (2008 – 2011):

Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu w lutym 2008 r. wyłoniony został Zarząd ŁUTW I kadencji (2008 – 2011) w składzie:

 • Prezes: Anna Burakowska,
 • Wiceprezes – Bożena Wójt,
 • Sekretarz – Alicja Jackowska-Szot,
 • Skarbnik – Lidia Gać,
 • Członkowie – Joanna Przybysz i Anna Jarosz.

II kadencja (2011 – 2014):

Dnia 31 marca 2011 r. na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków powołano władze ŁUTW II kadencji (2011 – 2014).

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Bożena Wójt,
 • Wiceprezes – Alicja Jackowska-Szot,
 • Skarbnik – Lidia Gać,
 • Sekretarz – Grażyna Janczak,
 • Członkowie – Joanna Sosnowska, Maria Jagodzińska.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

 • Przewodnicząca – Władysława Godziszewska,
 • Wiceprzewodnicząca – Krystyna Kocemba,
 • Członek – Zofia Chojecka.

III kadencja (2014 – 2017):

W dniu 20 lutego 2014 r. na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków powołano nowe władze stowarzyszenia na III kadencję 2014 – 2016. Jednak w marcu 2017 r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ŁUTW, na którym uznano, że z uwagi na przypadający w tym roku jubileusz X-lecia ŁUTW nowe wybory odbędą się w XI 2017 r., tym samym przedłużono III  kadencję o rok, czyli jeszcze na rok 2017.

Zarząd: 

 • Prezes – Bożena Wójt, 
 • Wiceprezes – Teresa Durka, 
 • Sekretarz – Grażyna Janczak,  
 • Skarbnik – Barbara Mila, 
 • Członkowie – Maria Jagodzińska, Joanna Sosnowska, Alicja Jackowska-Szot. 

Komisja Rewizyjna: 

 • Przewodnicząca – Lidia Gać, 
 • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel,  
 • Członek – Jolanta Kliszko. 

Biuro ŁUTW: 

 • Księgowa: Leokadia Kosiorek (do 2015 r.), Halina Nowińska (od 2015 r.) 
 • Krystyna Kocemba – kartoteki osobowe 

IV kadencja (2018 – 2020):

W dniu 23 listopada 2017 r. podczas Walnego Zgromadzenia Wyborczego Członków ŁUTW wybrano władze IV kadencji na lata 2018 – 2020. 

 • Zarząd:
  • Prezes  – Bożena Wójt, 
  • Wiceprezes – Mirosława Walczak, 
  • Sekretarz – Krystyna Kucharska, 
  • Skarbnik – Grażyna Piorun, 
  • Członkowie: Joanna Sosnowska, Jerzy Krzysztof Zdańkowski, Józef Mamiński.  
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodnicząca: Marianna Jasińska, 
  • Wiceprzewodnicząca: Halina Wróbel, 
  • Członek: Wiesława Siewierska 
  Biuro ŁUTW:
  • Halina Nowińska – księgowa 
  • Krystyna Kocemba – kartoteki osobowe 

W dn. 28.02.2019 r. odbyło się  XIV Walne Zgromadzenie Członków, na którym prezes ŁUTW Bożena Wójt złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, a Zarządowi nie udzielono absolutorium, w związku z czym odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia na okres 2019-2020, tzn. do końca IV kadencji:

Zarząd IV kadencji na okres 2019-2020:

 • Prezes – Krystyna Kucharska 
 • Wiceprezes – Danuta Sękalska  
 • Skarbnik – Grażyna Piorun 
 • Sekretarz – Grażyna Janczak 
 • Członkowie – Danuta Bródka, Anna Burzyńska, Mariusz Hablewski. 

Komisja Rewizyjna na okres 2019-2020: 

 • Przewodnicząca – Marianna Jasińska 
 • Wiceprzewodnicząca – Barbara Mila  
 • Członek – Irena Tomaśkiewicz. 

W dniach 20 i 21 listopada 2019 r. odbyło się XV Nadzwyczajne Zgromadzenie Wyborcze Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz statutowych ŁUTW, które wyniknęły z wcześniej złożonych rezygnacji kilku członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów władze ŁUTW do końca IV kadencji, czyli do końca roku 2020 stanowiły:

Zarząd: 

 • Wiceprezes – Danuta Sękalska, 
 • Prezes – Krystyna Kucharska, 
 • Sekretarz – Grażyna Janczak, 
 • Skarbnik – Barbara Mila, 
 • Członkowie – Anna Burzyńska, Danuta Bródka, Lucyna Dziekanowska, 

Komisja Rewizyjna: 

 • Przewodnicząca – Barbara Mila, 
 • Wiceprzewodnicząca – Teresa Durka, 
 • Członek – Joanna Janiszewska. 

V kadencja 2021-2023

W dn. 30 czerwca 2021 r. na XVIII Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrano nowe władze  stowarzyszenia na lata 2021 – 2023.

Zarząd:

 • Prezes – Krystyna Kucharska, 
 • Wiceprezes – Grażyna Janczak, 
 • Wiceprezes – Teresa Słysz-Szadkowska,  
 • Skarbnik – Barbara Mila,  
 • Sekretarz – Grażyna Kret,  
 • Członkowie – Danuta Bródka, Jadwiga Cichocka, Małgorzata Orzechowska, Renata Zamoyska, Helena Mika 

Komisja rewizyjna:

 • Przewodnicząca – Marianna Jasińska,  
 • Wiceprzewodnicząca – Joanna Janiszewska,  
 • Członek – Wiesława Siewierska.  

W dn. 11 lipca 2022 r. podczas zebrania Zarządu ŁUTW, na skutek rezygnacji z funkcji złożonych przez trzech członków Zarządu, podjęto decyzję o dookooptowaniu do składu Zarządu trzech osób spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

W tym samym dniu, na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez kol. Danutę Bródkę, członka Zarządu, w pisowni jej nazwiska dokonano zmiany z dotychczasowego „Bródka” na „Brudka”. 

Na podstawie Uchwały nr 13/2022 z dnia 11.07.2022 r. Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie pracował do końca V kadencji w następującym składzie:

 • Prezes – Krystyna Kucharska, 
 • Wiceprezes – Teresa Słysz-Szadkowska, 
 • Wiceprezes – Renata Schilling, 
 • Sekretarz – Renata Zamoyska, 
 • Skarbnik – Helena Mika, 
 • Członek –  Jadwiga Cichocka, 
 • Członek – Grażyna Kret, 
 • Członek – Danuta Brudka, 
 • Członek – Halina Podrażka, 
 • Członek – Zofia Wielemborek.