Władze Stowarzyszenia ŁUTW Kkolejnych Kadencji

I kadencja (2008 – 2011):

Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu w lutym 2008 r. wyłoniony został Zarząd ŁUTW I kadencji (2008 – 2011) w składzie:

 • Prezes: Anna Burakowska,
 • Wiceprezes – Bożena Wójt,
 • Sekretarz – Alicja Jackowska-Szot,
 • Skarbnik – Lidia Gać,
 • Członkowie – Joanna Przybysz i Anna Jarosz.

II kadencja (2011 – 2014):

Dnia 31 marca 2011 r. na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków powołano władze ŁUTW II kadencji (2011 – 2014).

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Bożena Wójt,
 • Wiceprezes – Alicja Jackowska-Szot,
 • Skarbnik – Lidia Gać,
 • Sekretarz – Grażyna Janczak,
 • Członkowie – Joanna Sosnowska, Maria Jagodzińska.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

 • Przewodnicząca – Władysława Godziszewska,
 • Wiceprzewodnicząca – Krystyna Kocemba,
 • Członek – Zofia Chojecka.

III kadencja (2014 – 2017):

W dniu 20 lutego 2014 r. na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków powołano nowe władze Stowarzyszenia ŁUTW na III kadencję (2014 – 2017).

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Bożena Wójt,
 • Wiceprezes – Teresa Durka,
 • Sekretarz – Grażyna Janczak,
 • Skarbnik – Barbara Mila,
 • Członkowie – Maria Jagodzińska, Joanna Sosnowska, Alicja Jackowska-Szot.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

 • Przewodnicząca – Lidia Gać,
 • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel,
 • Członek – Jolanta Kliszko.

IV kadencja (2017 – 2020):

Nowe władze ŁUTW IV kadencji (2017 – 2020) – skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej – wybrano podczas wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków ŁUTW w dniu 23 listopada 2017 r. Podczas wspólnego zebrania obu tych organów w dniu 28.11.2017 r. ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia.

W skład Zarządu weszły:

 • Prezes – Bożena Wójt,
 • Wiceprezes – Mirosława Walczak
 • Sekretarz – Krystyna Kucharska,
 • Skarbnik – Grażyna Piorun,
 • Członkowie – Joanna Sosnowska, Jerzy Krzysztof Zdańkowski, Józef Mamiński.

Komisję Rewizyjną stanowiły:

 • Przewodnicząca – Marianna Jasińska,
 • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel,
 • Członek – Wiesława Siewierska