Podstawowe dokumenty


 • Informacje o ochronie danych w ŁUTW
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...
 • Statut Stowarzyszenia ŁUTW 2018
  Stowarzyszenie nosi nazwę Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i w dalszej części Statutu może być zwane w skrócie ŁUTW...
 • Regulamin pracy Zarządu ŁUTW
  Zarząd Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej Zarządem ŁUTW jest najwyższym organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia...
 • Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej ŁUTW
  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwana dalej Komisją Rewizyjną,jest organem kontrolnym, oceniającym i wnioskującym Stowarzyszenia powołanym do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej...
 • Deklaracja przystapienia do ŁUTW - 2018
  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA ŁOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU