facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Podsumowanie projektu realizowanego przez ŁUTW a współfinansowanego przez UE 1 X 2022 – 31 V 2023

🔵31 maja 2023 r. zakończył się realizowany przez Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku projekt pod nazwą „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993), na który stowarzyszenie otrzymało  dofinansowania w wysokości 57 882,00  EURO z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dofinansowanie to skutek złożonego w terminie do 23.02.2022 r. wniosku do konkursu w ramach AKCJI 1 Mobilność dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – projekty krótkoterminowe (KA122-ADU). Decyzję o zaakceptowaniu wniosku otrzymał Zarząd ŁUTW w dn. 3 czerwca 2022 r. Całe przedsięwzięcie było realizowane w okresie 01.10.2022 r. – 31.05.2023 r.

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma satysfakcję, bo takiego dofinansowania i takiego projektu jeszcze nie było w 15-letniej historii stowarzyszenia.

🔵Istotą projektu był 10-dniowy kurs pn. „Obsługa narzędzi do e-learningu” zorganizowany we współpracy z greckim partnerem – firmą szkoleniową KNOWLEDGE HEALTH & EDUCATION. 22 przedstawicieli kadry zarządzającej i dydaktycznej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wybranych w drodze przeprowadzonego w okresie XI – XII 2022 r. naboru, realizowało Europejską Ścieżkę Kształcenia, której głównym celem było zwiększenie kompetencji i umiejętności w zakresie obsługi narzędzi do e-learningu.

 

🔵Kurs odbywał się w dwóch turach (2 razy po 11 mobilności) w terminach 6 – 17 marca (okres łącznie z podróżą: 5-18 III) oraz 20 – 31 marca 2023 r. (okres łącznie z podróżą: 19 III – 1 IV) w Grecji w miejscowości Tolo na Półwyspie Peloponeskim nad Morzem Egejskim.

 

Mobilności były realizowane w ramach programu wspólnotowego Erasmus+ Edukacja Dorosłych, a ich uczestnicy rozwijali swoje umiejętności zawodowe, językowe, organizacyjne, komunikacyjne i inne.

  • Umiejętności zawodowe

Uczestnicy kursu zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: obsługi komputera osobistego, tworzenia profesjonalnej poczty elektronicznej, tworzenia profesjonalnego podpisu pod pocztą elektroniczną z wykorzystaniem metod i programów edycyjnych, obsługi poczty Gmail oraz Outlook, obsługi programu Pixlr, Magisto, Snapseed i Photo Grid,  (służących m.in. do edycji zdjęć), obsługi aplikacji Magisto Video Editor (aplikacji do tworzenia pokazów slajdów, kolaży i filmów z muzyką) oraz obsługi aplikacji Microsoft Teams i Google Meet i komunikowania się online z ich wykorzystaniem.

  • Umiejętności językowe

W związku z zajęciami prowadzonymi w języku angielskim, uczestnicy kursu zwiększyli swoje umiejętności posługiwania się tym językiem w realizacji zadań oraz umiejętności formułowania krótkich i zrozumiałych wypowiedzi umożliwiających porozumiewanie się.

  • Umiejętności organizacyjne, kierownicze

Kurs stworzył szansę na zwiększenie umiejętności komunikacyjnych ze współpracownikami w środowisku międzynarodowym oraz na doskonalenie zarządzania pracą zespołu i właściwą organizację jego pracy.

  • Umiejętności komunikacyjne

Uczestnicy, przestrzegając zasad kultury i etyki, doskonalili swoje umiejętności współpracy w zespole oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Przełamali opory przed publicznymi wystąpieniami, wzmocnili poczucie własnej wartości. Dzięki mobilności stali się bardziej empatyczni, kreatywni i konsekwentni w podejmowanych działaniach.

  • Inne umiejętności

Kurs pozwolił też uczestnikom doskonalić inne umiejętności i kompetencje, jak np.: znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzanie projektami, otwartość na inne kultury, większe zrozumienie wartości europejskich, międzykulturowych oraz zwiększenie wiedzy na temat greckiej historii i kultury.

🔵Wsparcie organizacyjne przed projektem

W dn. 5 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie organizacyjne ze wszystkimi uczestnikami  projektu, podczas którego zostali poinformowani o szczegółach organizacyjnych wyjazdu oraz o planie obowiązkowych zajęć przygotowawczych, a w okresie I i II 2023 r. odbywały się zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego (25 godz.), spotkania integracyjno-pedagogiczne wspierające postawy uczestników (8 godzin) oraz zajęcia w ramach wsparcia kulturowego nt. historii, kultury, tradycji  i obyczajowości Grecji (6 godzin).

Podczas ostatniej już odprawy w dn. 28 lutego przypomniano raz jeszcze zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa oraz rozdzielono pakiety  gadżetów promocyjnych dla przedstawicieli organizacji przyjmującej i kadry dydaktycznej, które ŁUTW otrzymał od władz miasta Łowicza i Powiatu Łowickiego.

 

🔵Podróż do Grecji i promocja Ziemi Łowickiej

Wyjazd do Tolo I grupy odbywał się w dniach 5 – 18 marca, a II grupy w dniach 19 marca – 1 kwietnia 2023 r. samolotami greckich linii Aegean z lotniska Okęcie w Warszawie. Nie tylko wizja szkolenia w języku angielskim, ale sama wyprawa do Grecji była już dla wszystkich uczestników wielkim przeżyciem, a dla niejednych podróż samolotem to pierwsze w życiu doświadczenie. Dlatego „odprawa” każdej z tych grup sprzed ratusza na Starym Rynku w Łowiczu odbywała się w asyście innych seniorów i zaprzyjaźnionych osób. I od tej pory wszędzie towarzyszyły im elementy promujące Unię Europejską, Polskę, Powiat Łowicki, Miasto Łowicz i Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Regionalne elementy stroju uczestników wzbudzały w Grecji na każdym kroku wielkie zainteresowanie.

🔵Zaprzyjaźnić się z Tolo, oswoić się z greką

Tolo to maleńka miejscowość leżąca nad Zatoką Argolidzką na Półwyspie Peloponeskim – antycznej krainie przesiąkniętej mityczną atmosferą. Jak cała ta kraina, Tolo jest także historycznym miasteczkiem – wg Homera stąd wypłynęła flota na wojnę trojańską, o czym napisał w „Iliadzie”. W tym miejscu Grecja przywitała seniorów z Łowicza pięknymi widokami, niewiarygodnie niebieskim Morzem Egejskim, niezwykłą roślinnością, życzliwymi ludźmi, urokliwymi kapliczkami na każdym kroku.

Miejscem zakwaterowania był Hotel Pitsakis, w którym panowały bardzo dobre warunki, a hotelowa restauracja serwowała przepyszne greckie posiłki.

Szkolenie komputerowe prowadzone były w biurze organizacji przyjmującej Knowledge, Health & Education w Tolo przez 5 dni w tygodniu w godz. 9.30-14.30. Wędrówka na zajęcia była wielką przyjemnością, bo odbywała się zwykle brzegiem Morza Egejskiego z widokiem na piękną wysepkę i  Wzgórza Afrodyty.

 

Pierwszy roboczy dzień dla każdej z grup rozpoczął się spacerem z przedstawicielką organizacji przyjmującej po miejscowości Tolo, a po nim odbyło się pierwsze spotkanie z informatykiem Aleksandrem – Grekiem, który na początek nauczył ich podstawowych zwrotów z języka greckiego, a przez kolejne dni prowadził w języku angielskim zajęcia komputerowe. Na zajęciach zawsze była obecna mentorka, która opiekowała się grupą. Seniorzy ochoczo przyswajali greckie słowa i zwroty: Jasu/Cześć, Kalispera/Dzień dobry, Adio/Do widzenia, Efcharisto/Dziękuję, Parakalo/Proszę, Signomi/Przepraszam, Ne/Tak, Ochi/ Nie...

🔵Kurs komputerowy pn. „Obsługa narzędzi do e-learningu”

✅Po pierwszych zajęciach wprowadzających do pracy na laptopach i obsługi podstawowych ich funkcji nastąpiły przygotowania do pracy z przewidzianymi w programie szkolenia pn. „Obsługa narzędzi do e-learningu” aplikacjami i programami. Najpierw była to obsługa poczty elektronicznej Gmail i tworzenie własnego logotypu oraz profesjonalnego podpisu pod e-mailami z wykorzystaniem metod i programów edycyjnych.

 

✅Aby móc przystąpić do kolejnego etapu, czyli pracy nad obróbką zdjęć, uczestnicy podczas spacerów po okolicy oraz podczas organizowanych wycieczek robili zdjęcia obiektów, osób, zdjęcia grupowe albo „selfi”. Następnie podczas zajęć nauczyli się ich obróbki przy pomocy aplikacji Snapseed, przerabiając w telefonie zrobione zdjęcia. Wybierali z niej różne style, a potem wykorzystywali liczne narzędzia służące m.in. do przycinania, winietowania, kontrastowania czy dodawania napisów. Pod koniec zajęć wszystkie zdjęcia zostały zaprezentowane ogółowi, po czym w tajnym głosowaniu wyłoniono w każdej grupie 2 zwycięzców. Laureatki konkursu na najlepszą fotografię obrobioną przy użyciu poznanej aplikacji  odebrały z rąk szefowej firmy KNOWLEDGE HEALTH & EDUCATION Oksany Wioski (partnera projektu) nagrodę w postaci zaproszenia na indywidualne zabiegi - najpierw w ramach terapii Access bars, a potem terapii dźwiękiem. Kolejne etapy pracy nad obróbką zdjęć przebiegały z użyciem m.in. programów służących do edycji zdjęć np. Pixlr, Magisto i Photo Grid,

✅Uczestnicy poznali również możliwości programu Microsoft Outlook - jednego z najlepszych narzędzi do organizacji swojej poczty oraz zarządzania spotkaniami lub zadaniami. Po założeniu konta, mogli konwersować na czacie. Odbyli też cykl spotkań z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams i Google Meet zawierających zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej i pozwalających na pracę w trybie online. Każdy z uczestników zajęć musiał w tym cyklu wystąpić w roli organizatora oraz uczestnika spotkania na Teamsach. Podczas zajęć komputerowych doskonalili m.in. umiejętności rozmowy internetowej z kamerką, programów e-learningowych. Ponieważ aplikacje te pozwalają na pracę w obrębie plików Word, Excel i Power Point, na kolejnych zajęciach poszukiwali w Internecie materiałów do przygotowania właśnie prezentacji w Power Point wg wylosowanej wcześniej tematyki związanej z Grecją. W grupach powstawały więc prace dotyczące np. historii, geografii, kuchni, muzyki, zwyczajów.

 

✅Podsumowaniem tych nabytych nowych umiejętności był przeprowadzony pod koniec kursu swoisty egzamin. Każda z grup przechodziła do odrębnej sali i organizowała spotkanie online w aplikacji Microsoft Teams, do którego zapraszała pozostałych uczestników i prezentowała im swoją pracę. To było bardzo duże wyzwanie. Wszyscy wykazali się przy nim dużą kreatywnością w przedstawieniu zadanego tematu, dociekliwością w poszukiwaniu źródeł i świetną współpracą w zespołach zadaniowych. Bardzo dobrze wywiązali się ze swoich zadań.

✅Zakończenie szkolenia  „Obsługa narzędzi do e-learningu” odbywało się w przeddzień wyjazdu do Polski. Organizatorzy podsumowali przebieg kursu, pracę indywidualną i grupową, podkreślając duże zaangażowanie uczestników. Przygotowali stosowne certyfikaty oraz dyplomy. Uczestnicy również zadbali o miłe akcenty na pożegnanie, a dużą przyjemność sprawili, wręczając wykładowcom, mentorom i opiekunom kolejne upominki z łowickimi akcentami.

🔵Wycieczki krajoznawcze, program kulturowy

Organizatorzy zapewnili łowiczanom w czasie pobytu na kursie „bliskie spotkania” ze starożytną Grecją, czyli wycieczki do ciekawych miejsc na Półwyspie Peloponeskim.

✅Najpierw zwiedzili  Nafplio/Nauplion – pierwszą stolicę młodej Grecji. Zauroczyły ich tam Akronauplia – wyniosły skalisty cypel, w przeszłości akropol i cytadela miasta, obok, na wysokiej górze, fortyfikacja Palamidi, a na wodach Morza Egejskiego tuż przy porcie – fort/twierdza Bourtzi. W samym miasteczku również zobaczyli wiele ciekawych miejsc historycznych.

✅W Epidavros – sanktuarium Asklepiosa, boga sztuki lekarskiej – doznali niezwykłych emocji odwiedzając antyczny teatr – nie największy, ale za to najlepiej zachowany i posiadający najlepszą akustykę spośród greckich teatrów antycznych. Wiele wrażeń dostarczyła wszystkim próba głosu. Tuż obok teatru obejrzeli w Muzeum Archeologicznym  niezwykłą ekspozycję ciekawych znalezisk z terenu wykopalisk lub ich kopie. Inny cenny na tym terenie obiekt antyczny to stadion z bieżnią o długości 180 m z zachowanymi m.in. trybunami.

✅Z kolei w Starym Epidauros odwiedzili plantację aloesu (Aloe Vera), która jako jedyna w Europie ma atest na produkcję soków z tej rośliny oraz oliwy i kosmetyków na jej bazie,

✅W Nemei, która jest starogreckim ośrodkiem kultowym w regionie Koryntia ich zainteresowaniem była rodzinna winnica Karamitsos licząca 2 000 ha. Właścicielka zapoznała ich z procesem powstania wina od zbioru po nalewanie do beczek lub butelek. Zaprosiła również na degustację. Właściciele winnicy mają ze swojego podwórka niezwykły widok na przeciwległą i blisko położoną górę z „przyklejonym” do jej ściany starożytnym monastyrem.

✅Tuż obok miejsca ich zakwaterowania zwiedzili stanowisko archeologiczne starożytnego greckiego miasta Asini/ Asine zlokalizowanego na skalistym cyplu we wschodniej części Tolo w Zatoce Argolidzkiej, gdzie można prześledzić niemal całą historię Grecji. Obejrzeli m.in. pozostałości starożytnych murów obronnych z czasów bizantyjskich, wnętrze pięknego kościółka Zaśnięcia Matki Bożej wybudowanego na fundamentach starożytnego kościoła bizantyjskiego. W innym miejscu zajrzeli do tunelu/jaskini z okresu II wojny światowej.

✅Druga grupa uczestników kursu miała to szczęście, że w czasie ich pobytu – 25 marca – przypadło w Grecji narodowe święto Dnia Niepodległości obchodzone w tym dniu dla uczczenia wybuchu powstania w 1821 r. Ubrani w narodowe barwy i Grecji, i Polski wyruszyli spod Hotelu Pitsakis w pieszą wędrówkę z Tolo do Asini, gdzie odbywały się miejscowe uroczystości. Mieli okazję uczestniczyć w ulicznej paradzie, zaobserwować tradycje związane z obchodami święta, w tym różnorodność strojów historycznych z różnych regionów Grecji.

✅Tej samej grupie, podczas wyjazdu z Tolo na lotnisko w Atenach w niedzielę 1 kwietnia, udało się zobaczyć jeszcze inne ciekawe obiekty: Akrokotynt - wzgórze związane z mitologiczną pracą Syzyfa i „córami Koryntu” (co prawda tylko z autokaru)  oraz Kanał Koryncki łączący Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Zrobiło to na nich wielkie wrażenie.

🔵Samodzielne wędrowanie i relaksowanie

Popołudniowy czas po zajęciach to była okazja do plażowania i zażywania kąpieli morskich czy spacerów po Tolo. Były też wyprawy do sklepów po zakup pamiątek i prezentów, były wizyty w kawiarniach, restauracjach, aptekach i sprawdzanie swoich umiejętności językowych przy składaniu zamówień.

Najaktywniejsi spośród kadry kierowniczej i pedagogicznej ŁUTW wyruszali na spacery po samej miejscowości, ale i po dalszej i bliższej okolicy, pokonując czasem bardzo duże odległości i wspinając się na pobliskie wzgórza.

Były też spotkania integracyjne z udziałem Gospodarzy.

🔵Koordynatorzy i uczestnicy projektu.  

Koordynatorem projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993) była Krystyna Kucharska prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a twórczą ekipę odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań organizacyjnych leżących po stronie stowarzyszenia stanowiły: Teresa Słysz-Szadkowska, Marianna Jasińska, Helena Mika, Halina Nowińska i Renata Schilling.

I grupa uczestników (5 – 18 III 2023): Wiesława Siewierska, Grażyna Kret, Zofia Wielemborek, Danuta Brudka, Joanna Sosnowska, Marianna Pietrzak, Zofia Guzek, Jolanta Posłuszna, Jolanta Kliszko, Edward Dąbrowski, Józef Czubak.

II grupa uczestników (19 III – 1 IV 2023): Krystyna Kucharska, Teresa Słysz-Szadkowska, Marianna Jasińska, Helena Mika, Halina Nowińska, Renata Schilling, Halina Podrażka, Teresa Baczyńska, Marianna Jasińska, Joanna Janiszewska, Marzena Kozanecka-Zwierz.

Pliki do pobrania