facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zwiedzanie krypt w podziemiach łowickiej katedry

Dwie grupy seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w piątek 20 maja 2022 r. zwiedziły z przewodnikiem krypty w podziemiach łowickiej katedry. W udostępnionej do zwiedzania części spoczywa 8 z 12 arcybiskupów gnieźnieńskich – prymasów Polski. Z uwagi na ten fakt łowicka świątynia nazywana jest Wawelem Mazowsza. 👇 👇 👇

Oto, co na temat udostępnionych podziemi można przeczytać na stronie Muzeum Diecezjalnego w Łowiczu:

Podziemia łowickiej świątyni są specyficznym rodzajem cmentarza. Pochowano tu 12 Prymasów Polski - najważniejszych dostojników kościelnych.

Powszechne były pochówki w podziemiach kościoła, jednak tylko nieliczni dostępowali tego zaszczytu. Byli to duchowni, związani z daną świątynią, później osoby świeckie oraz ich rodziny zasłużone dla danej społeczności.

Prace nad udostępnieniem krypt do zwiedzania prowadzone były w latach 2015 - 2020. Działania wykonywano od góry, po starannym wydzieleniu części wnętrza kościoła. Dzięki temu można było bez przerwy prowadzić posługę duszpasterską. Oprócz działań budowlanych, architektonicznych, archeologicznych były prowadzone badania konserwatorskie.

Tworzone od XVI do XVIII wieku krypty zostały połączone około 100-metrowym korytarzem. Dzięki temu powstała podziemna trasa turystyczna, która umożliwia zwiedzanie tej przestrzeni. Ponowny pochówek dotyczył prymasów: Jakuba Uchańskiego (1502-1581), Jana Tarnowskiego (1550-1605), Jana Wężyka (1575-1638), Jana Lipskiego (1585-1641),  Mikołaja Prażmowskiego (1617-1673), Krzysztofa Antoniego Szembeka (1667-1748), Adama Ignacego Komorowskiego (1699-1759) i Władysława Łubieńskiego (1703-1767).”

Pod posadzką kościoła znajdują się szczątki innych duchownych, ale też osób świeckich, jak chociażby Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego – prymasowskiego lekarza, aptekarza, kronikarza Łowicza. Zwiedzający mogą oglądać sarkofagi, a także odnalezione podczas prac archeologicznych przedmioty. Przy wejściu na poziomie podziemi umieszczono plansze informacyjne o Prymasach i kryptach.

Zwiedzanie krypt jest możliwe tylko z przewodnikiem w grupach do 15 osób, a zapisów poszczególnych grup należy dokonywać telefonicznie: 46 837-66-45. Cena biletów ulgowych: 13 zł.