facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zebranie Rady Programowej ŁUTW na zakończenie roku akad. 2021/2022

We wtorek 21.06.2022 r. w siedzibie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się zebranie Rady Programowej – organu doradczego Zarządu ŁUTW, które otworzyła jej przewodnicząca Marzena Kozanecka-Zwierz. 👇 👇 👇

Prezes Krystyna Kucharska zapoznała członków Rady ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej stowarzyszenia za rok akademicki 2021/2022 oraz poinformowała o wygranych konkursach na realizację zadań publicznych w 2022 r. Zakres działań, które Zarząd  podejmuje na rzecz swoich członków oraz wielkość pozyskiwanych dodatkowych środków finansowych, zdobyły uznanie zebranych. A potem, przy kawie, trwały rozmowy o planach na nowy rok akademicki, w tym m.in. wykładów z zakresu historii i sztuki oraz języka polskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Marzena Kozanecka-Zwierz – przewodnicząca Rady, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. K. Cebrowskiego, Tadeusz Żaczek – wiceprzewodniczący, prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  oraz członkowie: Elżbieta Skoneczna – polonistka, była dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury, Henryk Zasępa – radny Rady Miejskiej w Łowiczu, były dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu , Zdzisław Kryściak – prezes Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej Oddział PTTK w Łowiczu, Krystyna Kucharska – Prezes ŁUTW, Grażyna Janczak – wiceprezes ŁUTW, protokolant Rady oraz Grażyna Kret – sekretarz Zarządu ŁUTW.