facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zaprzyjaźnić się z Grecją przed wyjazdem…

O tym, że Grecja to kraj mitologicznych bogów i herosów, a zarazem kolebka cywilizacji i kultury europejskiej przypomnieli sobie studenci-seniorzy z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas zajęć w ramach wsparcia kulturowego przed wyjazdem do Grecji. Zajęcia z tego zakresu przeprowadziła dla nich 20 lutego 2023 r. Marzena Kozanecka-Zwierz – historyk sztuki. Bardzo ciekawa prelekcja, wzbogacona prezentacją multimedialną, wprowadziła słuchaczy w nastrój oczekiwania na bezpośrednie spotkanie z kulturą i obyczajowością tego pięknego kraju. „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji" (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993) to  szkoleniowy wyjazd dla 22 słuchaczy ŁUTW współfinansowany przez Unię Europejską kwotą 57 882 EUR.  W miejscowości Tolo na Peloponezie będą realizować kurs z zakresu nowoczesnych narzędzi do e-learningu i do obróbki multimediów. Partnerem dla Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest grecka firma KNOWLEDGE HEALTH & EDUCATION.