facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zaproszenie na rajd rowerowy PTTK do Kompiny w dn. 9 IX 2023

Zachęcamy słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w jubileuszowym XX Rajdzie Szlakiem Bojowym 10. Pułku Piechoty - Kompina - organizowanym przez KTK Szprycha - PTTK Oddział w Łowiczu w sobotę 09.09.2023 r.

 • Swoją gotowość rowerowego udziału można zgłaszać telefonicznie (jak najszybciej!) do kolegi Edwarda Dąbrowskiego z ŁUTW, szefa Koła turystyki rowerowej DYNAMO - telefon: 668 015 565. Wpisowe na trasę pieszą i rowerową wynosi 12 zł od członków PTTK i dzieci oraz 22 zł od pozostałych osób.
 • Główny cel rajdu to uczczenie 84. rocznicy bitwy nad Bzurą ze szczególnym uwzględnieniem udziału w tej bitwie łowickiego pułku.
 • Rajd odbędzie się w formie rowerowej i pieszej. Przewidziane są do pokonania dwie trasy rowerowe i jedna piesza.
 • Trasa rowerowa dłuższa o długości ok. 45 km będzie przebiegała przez miejscowości: Gągolin Południowy, Nowy Dębsk, Kozłów Szlachecki, Kęszyce, Patoki, Kompina, Zabostów.
 • Trasa rowerowa krótsza o długości ok. 30 km będzie przebiegała przez miejscowości: Mysłaków, Nieborów, Bednary, Kompina, Zabostów.
 • Trasa piesza licząca 12 km rozpocznie się w Kozłowie Szlacheckim, a  zakończy w  Kompinie.
 • Cykliści, którzy wybiorą trasę dłuższą na cmentarzu katedralnym w Łowiczu złożą kwiaty i zapalą znicze na grobie dowódcy 10 pp. Mariana Krudowskiego oraz zapalą znicze na grobach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. W Nowym Dębsku odwiedzą kwaterę żołnierską, gdzie pierwotnie pochowany był major Zygmunt Roszkowski, dowódca III batalionu, a także kwaterę żołnierską w Kozłowie Szlacheckim.
 • Uczestnicy, którzy wybiorą trasę rowerową krótszą odwiedzą cmentarze w Nieborowie i Bednarach i tam zapalą znicze na kwaterach żołnierzy września.
 • Główne uroczystości odbędą się na cmentarzu wojennym w Kompinie, gdzie  spoczywa najwięcej żołnierzy „dziesiątki”. Tu pod pomnikiem zostaną złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze, a następnie przewodnik przypomni  historię 10 Pułku Piechoty w czasie działań nad Bzurą.
 • Po części oficjalnej przewidziane jest ognisko z kiełbaskami oraz  konkursy sprawnościowe i test historyczny. Najlepsi w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody, przewidziano je także dla najstarszego i najmłodszego uczestnika. Każdy otrzyma  okolicznościowy znaczek.
 • Szczegółowy program można znaleźć w dostępnym w biurze PTTK regulaminie oraz na stronie internetowej PTTK Łowicz. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w imprezie powinni do dnia 05.09.2023 r. zapisać się na listę rajdową i dokonać wpłaty wpisowego. Wpisowe na trasę pieszą i rowerową wynosi 12 zł od członków PTTK i dzieci oraz 22 zł od pozostałych osób. Uwaga: szczegóły zapisów i terminy znajdują się w regulaminie rajdu. Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie miłośników turystyki i historii.