facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zaproszenie na otwarcie wystawy o T. Gumińskim

W imieniu Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu zapraszamy słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w środę 23 VIII 2023 r.  o godz. 15.00 na otwarcie wystawy „Tadeusz Gumiński (1906-2003). Działalność piśmiennicza i popularyzatorska”. W bieżącym roku przypada 20. rocznica śmierci T. Gumińskiego, Honorowego Obywatela Łowicza, działacza społecznego, popularyzatora historii regionalnej.

  • W 1920 r. rodzina Gumińskich przeniosła się z Żychlina do Łowicza. Po zdaniu egzaminów do klasy IV Tadeusz Gumiński podjął naukę w ośmioklasowym Państwowym Gimnazjum Męskim im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Czas nauki w gimnazjum był okresem znaczącym dla jego późniejszego życia. W trakcie nauki w Łowiczu należał do różnych kół zainteresowań, działał aktywnie w harcerstwie, organizując wycieczki czy redagując z kolegami pismo „Pobudka”. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Z jego inicjatywy powstała w Łowiczu harcerska drużyna wodniacka i instruktorski krąg starszoharcerski. Był współtwórcą Koła Akademickiego Łowiczan. Po ukończeniu studiów zainicjował w Łowiczu kursy dla przewodników PTK, oprowadzał wycieczki. Przez pół roku pełnił w 1935 r. funkcję sekretarza Towarzystwa Propagandy Turystyki Ziemi Łowickiej. W ramach działalności Towarzystwa opracował dwa informatory turystyczne o mieście, publikował artykuły w „Życiu Łowickim” i „Życiu Gromadzkim”.

 

  • Od końca l. 50. XX w. związał się z Legnicą, aktywnie działając na polu naukowym, społecznym, muzealnym. Pomimo licznych obowiązków zawodowych i pracy społecznej w Legnicy, nie stracił kontaktów z przyjaciółmi w Łowiczu. Utrzymywał kontakt korespondencyjny z Zygmuntem Pągowskim, Janem Wegnerem, Janem Kołaczyńskim, ks. Zbigniewem Skiełczyńskim, Aliną Owczarek-Cichowską, Markiem Wojtylakiem, Henrykiem Zasępą i wieloma innymi. Interesował się wszystkim tym, co dzieje się w Łowiczu. Istotnym elementem jego działalności na rzecz Łowicza była uprawiana już u kresu życia publicystyka historyczna na łamach tygodnika „Nowy Łowiczanin” i miesięcznika kulturalnego „CDN”, przypominająca o ważnych wydarzeniach i postaciach miasta oraz regionu. Artykuły jego autorstwa budziły zainteresowanie czytelników nie tylko z racji swobodnej i żywej narracji autora, ale również z tego powodu, iż dotyczyły zdarzeń, których był często bezpośrednim uczestnikiem.

 

  • We wrześniu 1997 r. Rada Miejska w Łowiczu na wniosek Koła Wychowanków i Wychowanek łowickiego LO przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela miasta Łowicza. Był to trzeci podobny tytuł, jakim obdarzono Tadeusza Gumińskiego. Po raz pierwszy uczyniła to Rada Miasta Legnicy w 1993 r., drugim natomiast miastem był Żychlin w 1995 r. Zmarł 23 sierpnia 2003 r. w Legnicy.

 

  • Na wystawie w bibliotece znajdą się publikacje autorstwa T. Gumińskiego, kroniki dokumentujące jego szeroką działalność popularyzatorską (prelekcje, spotkania), fotografie, a także dokumenty i pamiątki oraz publikacje ze zbiorów prywatnych Zdzisława Kryściaka, Janusza Pągowskiego, Marka Wojtylaka, Henryka Zasępy, Jacka Rutkowskiego.

 

  • Otwarcie wystawy odbędzie się 23 sierpnia o godz. 15.00.

 

  • Wystawa czynna będzie do 29 września 2023 r.