facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zakończenie szkolenia „Efektywne zarządzanie grupą” w Bolonii

Wręczeniem certyfikatów zakończył się w piątek 14 czerwca 2024 r. szkoleniowy pobyt w Bolonii we Włoszech z programu Erasmus Plus 10-osobowej grupy słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do Łowicza wrócili następnego dnia.

W dniach 3 – 14 VI 2024 przedstawicielki kadry zarządzającej i szkoleniowej ŁUTW uczestniczyły w kursie pn.  „Efektywne zarządzanie grupą”  w ramach projektu „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanego przez Unię Europejską kwotą 27 430 EUR (Nr projektu/umowy: 2023-1-PL01-KA122-ADU-000115081) i trwającego od  31 XII 2023 r. do 30 VII 2024 r.

Projekt realizowany był w oparciu o międzynarodową współpracę z włoską organizacją partnerską w Bolonii - Erasmus Learning Academy. Trenerzy-wolontariusze ELA:  Izabela Martinez i Valerii Di Belli prowadzili zajęcia z grupą przez 10 dni po 5 godzin dziennie, komunikując się z kursantkami w języku angielskim.

Udział w zagranicznej mobilności oraz kursie „Efektywne zarządzanie grupą”  przeprowadzonym przez Erasmus Learning Academy pozwolił realizować uczestniczkom następujące cele projektu:

  • wzrost kompetencji w zakresie postaw i umiejętności liderskich (w tym prezentacji) oraz dydaktycznych (w tym technik przekazywania wiedzy),
  • zwiększenie potencjału kadry ŁUTW poprzez rozwinięcie zakresu współpracy międzynarodowej z włoską organizacją Erasmus Learning Academy ,
  • rozwinięcie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku angielskim
  • zwiększenie wrażliwości międzykulturowej
  • zwiększenie kompetencji kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie zarządzania projektami,
  • wymiana doświadczeń z innymi grupami realizującymi projekty dofinansowane przez Unię Europejską z programu Erasmus+.

W ostatnim dniu zajęć certyfikaty ukończenia szkolenia otrzymały: Renata Schilling, Helena Mika, Jadwiga  Cichocka, Joanna Janiszewska, Marzena Kozanecka-Zwierz, Ewa Białas, Wiesława Bryszewska, Danuta Daszczyńska, Anna  Siekierska,  Anna Taszycka-Kowalczyk. Z kolei włoscy trenerzy otrzymali z ich rąk łowickie prezenty, które przed wyjazdem do Bolonii  przekazały im władze Łowicza i Starostwa Powiatowego.

Oprócz codziennych zajęć obowiązkowych uczestniczki skorzystały z wycieczki zorganizowanej przez organizację partnerską (ELA) po Bolonii oraz do Florencji i San Luca. Same również zwiedzały Bolonię, a nawet wybrały się do nieodległej Ferrary.

W czasie pobytu miały możliwość spotkania się z innymi grupami realizującymi projekty dofinansowane przez Unię Europejską, m.in. z Norwegii, Niemiec i Białegostoku.

Teraz przed nimi kolejne zadania: wypełnienie online ankiet ewaluacyjnych, przygotowanie wystawy zdjęć z wyjazdu oraz pamiątkowego albumu lub zmontowanie filmu dokumentującego ich pobyt na szkoleniu w Bolonii. Prezentacja tych wytworów oraz podsumowanie projektu odbędzie w niedługim czasie na spotkaniu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.

Wyjazd na szkolenie do Bolonii to dla studentów-seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  już drugie bardzo cenne doświadczenie międzynarodowe dofinansowane przez Unię Europejską. Rok temu w podobnym wyjeździe wzięły udział 22 osoby, szkoląc się w Tolo na greckim Peloponezie.