facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do wyjazdu do Bolonii z Erasmusa+

Zajęcia pedagogiczne dla grupy słuchaczek z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku umożliwiające lepsze wzajemne poznanie się, poszerzone o techniki radzenia sobie ze stresem oraz techniki lepszego zapamiętywania i przyswajania sobie nowej wiedzy zostały przeprowadzone w dniach 24 i 27 maja 2024 r.

Działania te odbywały się w ramach przygotowania pedagogicznego przed wylotem 10-osobowej grupy składającej się z kadry zarządzającej i szkoleniowej ŁUTW na kurs do Bolonii w ramach projektu pn. „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanego przez Unię Europejską (nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-ADU-000115081). Podczas mobilności w Bolonii w dniach 2 – 15 czerwca 2024 r. łowiczanki będą zdobywać nowe umiejętności na szkoleniu pn. „Efektywne zarządzanie organizacją”.

Zajęcia przeprowadziła Renata Zamoyska, pedagog, członek Zarządu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponieważ celem szkolenia w Bolonii jest m.in. wzrost kompetencji w zakresie postaw i umiejętności liderskich oraz dydaktycznych, przekazywana przez nią wiedza okazała się przydatna.