facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Z podziękowaniami dla biura ŁUTW za dobry rok 2022/2023

Za efektywną pracę zespołową oraz realizację wspólnego celu, jakim jest przygotowanie i realizacja dobrej oferty dla studentów-seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzajemnie sobie podziękowała cała załoga biura ŁUTW podczas integracyjnego spotkania z okazji zakończenia roku akademickiego w piątek 30 czerwca 2023 r.

  • Kiedy współpraca w zespole odbywa się tak, jak powinna, kiedy wszyscy są jednakowo zaangażowani we wspólny cel - wszystko może się udać. Szybciej się pracuje, łatwiej znajduje błędy i lepiej wprowadza inne rozwiązania. Bo prawdziwa praca zespołowa oznacza współpracę, komunikację i uznanie wspólnego celu.
  • Prezes Krystyna Kucharska swoim Dobrym Aniołom: Halinie Nowińskiej, Teresie Słysz-Szadkowskiej, Renacie Schilling, Helenie Mice, Renacie Zamoyskiej, Grażynie Kret, Danucie Brudce, Jadwidze Cichockiej, Halinie Podrażce, Zofii Wielemborek, Mariannie Jasińskiej, Joannie Janiszewskiej, Wiesławie Siewierskiej, a także zaproszonym paniom z Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu – Magdalenie Pakulskiej i Marzenie Kozaneckiej-Zwierz, podziękowała „aniołami” za to, że ją wspierają, że rozumieją, że chcą działać i za bardzo dobry rok akademicki 2022/2023. Sama zaś otrzymała od nich niecodzienny dyplom z pięknym tekstem autorstwa jednej z uczestniczek – Zofii Wielemborek. No i znowu się wzruszyła…