facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Z depresją mi nie po drodze! Warsztaty psychologiczne

„Depresja jest ślepa. Nie nawiązuje kontaktu, nie dostrzega możliwości pomocy. <Weź się w garść>, mówią bliscy. To tak, jakby człowiekowi bez nóg powiedzieć: pobiegaj sobie.” (Barbara Pietrkiewicz). Trudny, ale jakże potrzebny, temat depresji u osób starszych podjęła  na ostatnich już w tym roku warsztatach psychologicznych dla słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Monika Mularska-Kucharek w dn. 7 XII 2023 r.

  • Depresja, zgodnie z definicją, jest poważnym zaburzeniem psychicznym objawiającym się głównie obniżeniem nastroju, zmniejszeniem energii oraz aktywności, które często uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Związana jest z pogorszeniem jakości życia, wzrostem zachorowalności i śmiertelności. Jest drugim co do częstości, po otępieniu, zaburzeniem psychicznym rozpoznawalnym w populacji osób starszych, klasyfikowana jako jeden z tzw. wielkich problemów geriatrycznych. Choroba ta najczęściej dotyka osoby po ukończonym 65. roku życia i to zarówno kobiety jak i mężczyzn.

 

  • Wśród czynników psychospołecznych powodujących depresję wylicza się m.in.: niesprawność po operacji czy nagłej chorobie, samotność (śmierć współmałżonka), izolacja, złość, lęk, emocje związane ze zmianami starzejącego się organizmu.

 

  • Do objawów psychicznych depresji zalicza się głównie zaburzenia woli określające brak celu w życiu starszej osoby, a do objawów somatycznych – m.in.: wczesne budzenie się lub nadmierna senność, płaczliwość, obniżenie nastroju czy brak zainteresowań dawnym hobby. Dwiema podstawowymi metodami zwalczania depresji są psychoterapia i leczenie farmakologiczne (poprzedzone konsultacją z psychiatrą).

 

  • Jedną z bardziej skutecznych metod psychoterapii, która pomaga pacjentom w zyskaniu umiejętności rozumienia i radzenia sobie z doświadczanym problemami jest tzw. dekalog antydepresyjny:

👉Świadomie zwalczaj pesymistyczne myśli.

👉Przerwij błędny krąg negatywnych myśli.

👉Unikaj myśli absolutnych w stylu: wszystko albo nic.

👉Przestań się karać i krytykować.

👉Uwolnij się od jarzma słowa „powinienem”.

👉Unikaj nieprzyjemnych i stresujących sytuacji.

👉Doceń swoje wartości i zalety.

👉Naucz się czerpać radość i satysfakcję z tego, co robisz.

👉Umacniaj swoją nadzieję.

👉Angażuj się w aktywności.

 

  • Terapeutka zwróciła również uwagę, jak pomagać osobie z depresją, ale też udzieliła cennych wskazówek dla opiekunów. Podczas spotkania i tym razem nie zabrakło tak lubianej przez słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poezjoterapii i z wielką przyjemnością i uwagą wsłuchali się oni w czytane przez nią wiersze.

 

  • Na zakończenie spotkania słuchacze, dziękując za niemal całoroczny cykl spotkań, obdarowali panią Monikę Mularską-Kucharek drobnym świątecznym akcentem – gwiazdą betlejemską w jej ulubionym, jak się okazało, kolorze.

 

  • Warsztaty psychologiczne odbywały się w ramach realizacji zadania publicznego „Harmonia w ogrodach i przestworzach” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Miejscem spotkań była zawsze Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego.