facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Wyróżnienia i nagroda dla ŁUTW na Gali Senior Plus 2023 w Teatrze Wielkim w Łodzi

Wielkie wyróżnienie spotkało Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w środę 20 września 2023 r. podczas Gali Senior Plus 2023 – uroczystości zorganizowanej w Teatrze Wielkim w Łodzi przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora.

  • Na widowni zasiadło tego dnia około 1000 przedstawicieli organizacji pozarządowych skupiających seniorów, a wśród nich 40-osobowa reprezentacja ŁUTW: część Chóru „Canticum” z dyrygentką Aliną Kozą, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, księgowa, obie Panie Prezes: Anna Burakowska i Bożena Wójt, zaproszeni przedstawiciele słuchaczy oraz Rady Programowej: Marzena Kozanecka-Zwierz i Zdzisław Kryściak..
  • Uroczystość zorganizowano, aby docenić i nagrodzić najcenniejsze działania na rzecz seniorów. W pierwszej części nagrodzono laureatów Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów "Co nam w duszy gra", który odbył się 6 IX br. W kategoriach „chóry”, „zespoły” i „soliści” wręczono dyplomy, podziewania i upominki za wyróżnienia, III i II miejsca. Laureaci pierwszych miejsc, oprócz podziękowań otrzymali cenne prezenty dla swoich organizacji (roboty kuchenne) oraz wystąpili na scenie. Nagrodę dla Chóru „Canticum” z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odebrała z rąk Wicemarszałka Łódzkiego Zbigniewa Zięby dyrygentka Alina Koza, a potem na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi Chór „Canticum” pięknie zaśpiewał pieśń „Ziemia moja”.
  • Bardzo miłą niespodzianką było wręczenie podziękowań dla autorów najciekawszych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych w województwie łódzkim. Na 24 powiaty w województwie tylko w jedenastu z nich organizacje starają się o środki finansowe na ten cel z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W gronie 16 przedstawicieli organizacji znalazła się również Krystyna Kucharska, prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jako jedyny w powiecie łowickim pozyskuje takie środki, a także jako jedyny z 33 uniwersytetów trzeciego wieku w Łódzkiem. Organizacje te doceniono publikacją pt. „Atlas dobrych praktyk. Projekty na rzecz osób starszych w wojewódzkie łódzkim” wydaną przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej i obejmująca okres 2019-2022.
  • ŁUTW przystępuje do konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez RCPS corocznie od 2016 r. W okresie ujętym w „Atlasie” pozyskał na rzecz łowickich seniorów łączną kwotę 63 515 zł na 4 projekty. Tym samym znalazł się na IV miejscu wśród wyróżnionych tego wieczoru podmiotów.
  • Prezes K. Kucharska z wielką satysfakcją odbierała to wyróżnienie. Miło było, że w tym ważnym dniu, oprócz śpiewających i wspierających pracę Zarządu studentów-seniorów, towarzyszyli jej Ci, z którymi wspomniane projekty pisze, realizuje i rozlicza: księgowa oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Z przyjemnością wszyscy wysłuchali potem pięknego koncertu muzyki latynoamerykańskiej. A po koncercie… bardzo ochoczo pozowali „na ściance” do wspólnego zdjęcia z Wicemarszałkiem Ziembą oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych Województwa Łódzkiego a także z panią Katarzyną Maciołek – dyrektorką Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
  • A jaki prezent krył się w wielkiej (i ciężkiej) paczce, którą na scenie odebrała Alina Koza? Nim się muzyki nie zmiksuje, ale ciasto na pewno wyrobi😊