facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Wykład bp. Jan Cieślara o ewangelicyzmie w Polsce

To było kolejne, bardzo interesujące spotkanie z ks. Janem Cieślarem, biskupem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i okazja do wysłuchania wykładu nt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiego”.

Czwartkowy wykład 27 VI 2024 r. był ostatnim dydaktycznym wydarzeniem dla słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2023/2024. Wzięły w nim udział także osoby spoza ŁUTW.

Prelegent przedstawił podstawy teologii ewangelickiej oraz różnice pomiędzy Kościołem ewangelickim i katolickim, a jednocześnie podkreślił więzy teologiczne łączące oba kościoły i konieczność dialogu ekumenicznego. Uzupełniając swoje wypowiedzi bogatą prezentacją multimedialną, przybliżył zebranym etykę ewangelicką,

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można streścić w czterech hasłach i zasadach, których autorem jest „ojciec reformacji” ks. dr Marcin Luter: jedynie Pismo, jedynie Chrystus, jedynie Słowo, jedynie łaska i jedynie wiara.

Omawiając świątynie zwrócił m.in. uwagę na to, że najważniejszym elementem w kościele jest krzyż, jest jeden ołtarz główny, przy którym odprawia się nabożeństwa. Jeżeli w kościele są ołtarze boczne, to tylko jako element pozostałości wystroju i nie są przy nich odprawiane msze.

Podkreślił, że msze w kościele ewangelickim odprawiane są dwa razy w miesiącu i nie ma obowiązku uczestnictwa w nich, ważniejsze jest włączanie się w działania kościoła, przy których często działają Domy Sierot, Domy Starców czy szkoły.

Biskup J. Cieślar przybliżył też wpływ Reformacji na kulturę polską, w której mieli udział Polacy, m.in. w literaturze - Mikołaj Rej, w muzyce - Mikołaj Gomułka, w polityce - Andrzej Frycz-Modrzewski oraz wskazał znanych współcześnie ewangelików w Polsce.

Przedstawiając obecną sytuację w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, mówił też o podziale na diecezje oraz ich liczebność - ok. 80 tysięcy wiernych zgromadzonych jest w sześciu diecezjach: cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, pomorsko-wielkopolskiej, wrocławskiej i największej w Polsce – warszawskiej, której biskupem jest od 2010 r. właśnie ks. Jan Cieślar. Najwyższym organem decyzyjnym w Kościele jest Synod, a zwierzchnikiem Kościoła i jego reprezentantem na zewnątrz jest Biskup Kościoła.

 Na zakończenie spotkania bp Jan Cieślar, jako proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, zaprosił słuchaczy na wycieczkę do Pabianic, oferując się jako przewodnik, co spotkało się z pozytywnym odzewem.

Wykład „Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiego” był drugim z kolei w ramach współpracy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Fundacją Monumentum Iudaicum Lodzense w Łodzi, która realizuje projekt „ETNO re:WITALIZACJE 3.0” dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska 2024”. Projekt skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego przedstawia ciągłość 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, architektury, muzyki i sztuki - również sakralnej oraz sepulkralnej.  Złożą się nań  wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 7 zajęciach oraz dwóch koncertach. Spotkania mają zawsze charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby spoza stowarzyszenia.

Instytucją wspierającą realizację tego projektu przez Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu

Kolejne spotkanie – łączące wykład z koncertem – odbędzie się już we wrześniu. Szczegóły wkrótce. Ono również będzie miało charakter otwarty.