facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Wybory Prezydium Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu

We wtorek 13 kwietnia 2021 r. odbyło się I Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu zwołane przez Burmistrza Miasta Łowicza w celu wyboru prezydium Rady. 👇 👇 👇

Podczas obrad przeprowadzonych w trybie zdalnym na przewodniczącą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano Katarzynę Skierską-Piętę (przedstawicielka Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), wiceprzewodniczącą została Katarzyna Stawicka (ze Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „KARINO”), a sekretarzem Zdzisław Kryściak (z Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu PTTK Łowicz).

 

Członkami MRDPP kadencji 2020-2023 są ponadto następujące osoby:

 

Piotr Zakrzewski (ZHP Hufiec Łowicz),

Krystyna Kucharska (Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku),

Mariusz Siewiera (Stowarzyszenie „Łowickie.pl”),

Bożena Górczyńska (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Łowicz),

Zofia Kroc (Rada Miejska w Łowiczu),

Robert Wójcik (Rada Miejska w Łowiczu),

Tadeusz Żaczek (Rada Miejska w Łowiczu),

Krystian Cipiński (Urząd Miejski w Łowiczu),

Michał Zalewski (Urząd Miejski w Łowiczu).

 

W sumie Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu składa się z 12 osób: 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasto Łowicz wybranych na spotkaniu wyborczym w III 2020 r., 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łowiczu (wybranych przez Radę Miejską w drodze uchwały), 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Łowicza (wskazanych przez Burmistrza w drodze zarządzenia).

 

Zadania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu są następujące:

👉Opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy miasta Łowicza.

👉Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

👉Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

👉Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

👉Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

👉Inicjowanie działań w zakresie rozwoju działalności pożytku publicznego i wolontariatu w Gminie Miasto Łowicz.

 

Uczestnictwo w MRDPP ma charakter społeczny.