facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Wprowadzenie do genealogii” wykład T. Fryni

„Wprowadzenie do genealogii” – z takim wykładem dla studentów seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjechał do Łowicza Tomasz Frynia, pasjonat genealogii. Spotkanie odbyło się w czwartek 18 maja 2023 r. w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

Genealogia to nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokrewieństwa między ludźmi. Polega na analizie dokumentów archiwalnych i odtwarzaniu związków rodzinnych łączących dane jednostki, czyli sprawdzaniu, kto z kim był spokrewniony.

Frynia od 2010 r. amatorsko zajmuje się genealogią. Zainteresowany historią rodziny i jej pochodzenia, postanowił poszukać trochę informacji na ten temat i… stworzył jej drzewo genealogiczne. Nie ustaje w poszukiwaniach danych, które pozwolą dołożyć mu kolejne jego poziomy.

Zdobytymi w tym procesie poszukiwań doświadczeniami podzielił się z seniorami z ŁUTW. Opowiedział, jak rozpocząć poszukiwania informacji o przodkach. A zacząć należy po prostu od rozmowy z rodzicami, dziadkami. Wśród kolejnych kroków wymienił m.in.: pozyskanie kopii dokumentów, zdjęć od rodziny; wybór programów i sposobów na przechowywanie danych; tworzenie podstawowego drzewka genealogicznego; rozmowa z najstarszymi członkami rodziny i pozyskanie dalszych materiałów; pozyskanie brakujących dokumentów z USC, kościoła; wizyta na cmentarzu; odwiedzenie stron genealogicznych i portali z metrykami; wizyty w archiwach, bibliotekach i innych instytucjach. Uczulił też słuchaczy, na co zwrócić uwagę, szukając przodków w dawnym Księstwie Łowickim.

Potem opowiedział jeszcze o kulisach powstania wydanej w 2022 r. przez Łowicki Ośrodek Kultury książki  pt. „Jan Urbanek. Przywrócony pamięci”,  której jest współautorem.

Jan Urbanek (1882 - 1932) żył i mieszkał w Bocheniu, gdzie przyczynił się m. in. do powstania tam Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kolei w Łowiczu, także dzięki niemu, powstała szkoła rolnicza na Blichu.

Tomasz Frynia zakończył spotkanie przykładami wyszukanych w Internecie ciekawych (i czasami śmiesznych) metryk.

Wykład „Wprowadzenie do genealogii” odbył się w ramach realizacji zadania publicznego Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Senior młody duchem” dotowanego ze środków budżetowych Gminy Miasto Łowicz przy współpracy z Miejską Biblioteką im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

Zdjęcie nr 4 pochodzi ze zbiorów T. Fryni.