facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Wniosek do UFG w sprawie zwrotu kosztów za odwołany wyjazd do Londynu

Informujemy słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wpłacili zaliczkę na wyjazd do Londynu (4 – 8 VII 2020),  że  14.10.2020 r. złożony został wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie zwrotu kosztów za anulowanie wycieczki. 👇 👇 👇 👉 Zgodnie z nową ustawą przyjętą przez Rząd RP zwroty za anulowane wycieczki z powodu COVID-19 będą dokonywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów. Zwroty będą dokonywane na podstawie dwóch prawidłowo wypełnionych wniosków: wniosku złożonego przez biuro podróży i wniosku złożonego przez podróżnego/zamawiającego w imieniu wszystkich uczestników wyjazdu. 👉 Biuro Podróży Jans Travel, jako organizator wyjazdu, pierwsze złożyło wniosek do UFG, a podczas spotkania pani Edyty Kardy i prezes ŁUTW Krystyny Kucharskiej w dn. 14 października br. wypełniony został elektroniczny formularz wniosku na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, przy czym E. Karda, zgodnie z ustawą, złożyła go w imieniu wszystkich uczestników planowanego wyjazdu. Ponieważ wypełnione wnioski podróżnego /zamawiającego i organizatora wyjazdu muszą zawierać identyczne informacje, przed ostatecznym wysłaniem treść danych we wniosku została uzgodniona z panem Krzysztofem Glonkiem z Biura Podróży Jans Travel.   ❗️❗️❗️ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie 30 dni na dokonanie weryfikacji powyższych wniosków, a kolejne 14 dni na dokonanie wpłaty na rachunek bankowy podróżnego/zamawiającego, czyli ŁUTW.   Wobec powyższego prosimy wszystkie zainteresowane osoby  o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź z UFG.  

Krystyna Kucharska

prezes

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku