facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Warsztaty eko-artystyczne na Zamku Łowicz

Od 8 VIII do 10 VIII 2023 r. ponad dawnym łowickim zamkiem prymasowskim powiewała flaga Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przez 3 dni pracowały tu twórczo  3 grupy studentów-seniorów z ŁUTW, którzy realizowali cykl warsztatów eko-artystycznych pod nazwą „Harmonie natury – ptaki doliny Bzury” w ramach projektu pt. „Harmonia w ogrodach i przestworzach” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

  • 🔴 Warsztaty przeprowadzili na terenie ruin dawnego zamku jego właściciele, państwo Katarzyna Fejdysz-Gronecka i Wojciech Gronecki, którzy prowadzą tu obiekt pn. Zamek Łowicz Królewska Fabryka Warsztaty Artystyczne. Najpierw, w salonie, obejrzeli pracy plastyczne, a wśród nich te z wykorzystaniem ptasich piór, które stworzyła Pani Katarzyna, a następnie wraz z Panem Wojciechem odbywali spacer po otoczeniu zamkowych ruin. Dowiedzieli się, że Dolina Bzury jest nie tylko szlakiem migracyjnym gęsi, ale również innych gatunków, jest też istotnym obszarem siedliskowym wielu ptaków. Oferuje ona swym ptasim mieszkańcom niezwykłą różnorodność biologiczną. Ruiny są miejscem, gdzie kilka bardzo różnych biotopów występuje w bezpośrednim sąsiedztwie. Przy ujściu rzeki Uchanki do Bzury znajduje się zamkowe bagno z rewitalizowanym łęgiem. Obok, wielohektarowe zbiorowiska turzyc. Dolina jest też szczególnie istotnym elementem europejskiego systemu ochrony ptaków NATURA 2000. Oprócz gości, którzy tylko gniazdują w dolinie i okolicach zamku, są tu też jego stali mieszkańcy – ptaki udomowione, rodzime i pochodzące z innych kontynentów. W związku z czym, ptasich piór na tym terenie nie brakuje.
  • 🟢Seniorzy oglądali także znajdujące się na tym terenie pięknie utrzymane stylizowane ogrody: późnogotycki kwaterowy, romantyczny, kwiatowy, ziołowy i warzywny. Warsztaty odbywały się na terenie dawnego zamku wysokiego, gdzie przygotowano stoły z materiałami do twórczej pracy: całe pudła i słoje różnorodnych piór, kleje, nożyce, pęsety, farby i pędzle do tworzenia prac, które potem mieli oprawiać w różnobarwne passe-partout oraz w ramki. Każdego dnia czekał na nich słodki poczęstunek oraz wegański obiad.
  • 🟠Trochę niepewnie zabierali się seniorzy do pracy, ale Pani Katarzyna starała się przełamać te opory i na przykładzie własnych prac najpierw omówiła technikę tworzenia kompozycji z ptasich piór różnych gatunków ptaków (w całości lub dekomponowanych), po czym bardzo wspierała ich twórcze działania. Ku ich wielkiej satysfakcji z przyklejanych na czerpanym papierze różnorodnych piór zaczęły się wyłaniać, mniej lub bardziej realistyczne, obrazy, kompozycje. Niektórym udało się nawet zamknąć je w ramki, inni postanowili przyjść kolejnego dnia, aby jeszcze nad nimi popracować. Warsztaty, z założenia eko-artystyczne, dały seniorom o wiele więcej. Oprócz wiedzy ekologicznej o znaczeniu doliny Bzury jako istotnego elementu europejskiego systemu ochrony ptaków NATURA 2000, zyskali wiele informacji o historii Łowicza z okresu, kiedy na tutejszym zamku urzędowali prymasi Polski. Były też rodzajem arteterapii, bo seniorzy, niepewni na początku procesu twórczego swoich możliwości, wykazali się wielką cierpliwością i kreatywnością, a oglądając potem na wystawce swoje prace wykonane z użyciem ptasich piór, nie ukrywali satysfakcji.
  • 🔵 Ostatniego dnia (10 VIII) spotkali się niemal wszyscy uczestnicy (niektórzy dotarli tu wcześniej, by dokończyć swoje dzieła), a potem z wielką uwagą i niedowierzaniem (że takie piękne) obejrzeli wszystkie prace powstałe podczas zajęć. Była więc wystawka i wspólne zdjęcie, były wpisy do kroniki, były też podziękowania dla gospodarzy, państwa Katarzyny, Wojciecha i Marcina Groneckich. Seniorzy, chcąc by pozostał po nich trwały ślad na terenie obiektu, podarowali im sadzonkę ciekawego okazu drzewa.
  • 🟡 Była też swoista niespodzianka pod koniec spotkania… tego ostatniego dnia całkiem przypadkiem „zapukali” do bramy zamku przybysze z Warszawy, by zwiedzić to miejsce. Okazało się, że gościem państwa Groneckich jest pani Ewa Zaraś (z córką Dobrochną) – prodziekan ds. dydaktyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, patronackiej uczelni dla Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co za splot zdarzeń. Jest wielka szansa na wznowienie kontaktów z SGGW w nowym roku akademickim – mamy taką obietnicę.
  • 🟣 Bardzo dziękujemy przemiłym i niezwykle gościnnym Gospodarzom na Zamku za bardzo twórcze trzy wakacyjne dni. Wierzymy, że to nie koniec naszej współpracy.