facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Uzbierane 1298 zł dla Fundacji Prolas już na koncie zrzutka.pl!

1298 zł zebrali z własnej inicjatywy słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas trwającej od 23 marca do 1 lipca 2024 r. publicznej zbiórki pieniędzy w środowisku seniorów w ramach wspierania akcji „888 drzew dla Łowicza” zainicjowanej przez Fundację Prolas. na 888. urodziny miasta.

W czwartek 4 lipca 2024 r. zebraną kwotę prezes ŁUTW Krystyna Kucharska symbolicznie i z dużą satysfakcją, przekazała na ręce Marcina Tarki, prezesa Fundacji Prolas. Symbolicznie, bo  „czekiem”, a następnego dnia – 5 VII – pieniądze już były przelane na specjalnie utworzone przez Fundację konto na https://zrzutka.pl/x2uxkn  pod nazwą 888 drzew na 888 lat Łowicza.

Marcin Tarka, dziękując studentom-seniorom za wszystkie formy współpracy z Fundacją Prolas i szerokie promowanie akcji sadzenia drzew od samego jej początku, zapewnił, że uzbierana przez nich kwota zostanie w całości przekazana na zakup okazałego drzewa, które Zarząd ŁUTW zgłosił do nasadzenia na Błoniach. Zaplanowany został wstępnie termin około 20 października, kiedy to obchodzony jest Europejski Dzień Seniora. W okolicy pomnika Trzech Narodów rosną już dwa okazałe graby posadzone przez słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2015 i 2018. Miasto wyraziło zgodę, by tam właśnie mogli posadzić swoje trzecie, „urodzinowe” drzewko.

Taka forma obchodzenia 888. urodzin Naszego Miasta na długo pozostanie w pamięci mieszkańców, bo rosnące drzewa będą o nich przypominać kolejnym pokoleniom. I tego właśnie pogratulowała inicjatorom działania – Łukaszowi Łebskiemu i Marcinowi Tarce – prezes K. Kucharska, wręczając wraz z „czekiem” list gratulacyjny.

Wyjaśniła też w nim, że w przekazywanej kwocie kryje się pewna symbolika: założeniem kwesty było zebrać tylko 888 zł, na 888. urodziny miasta, ale na pewnym etapie uzbierano 1136 zł – odpowiednik I wzmianki o Łowiczu (Loviche) w bulli papieża Innocentego II z dn. 7 lipca 1136 r. A kiedy i ta kwota została przekroczona, za „historyczny” koniec kwestowania (by zdążyć przed urodzinami) uznano sumę 1298 zł, dochodząc w ten sposób do roku 1298 r., z którego pochodzi pierwszy dokument zawierający określenie Łowicza mianem oppidum (miasto).