facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2023/2024

W dn. 20 VI 2024 r. symbolicznie studenci-seniorzy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki 2023/2024. Symbolicznie, bo w spotkaniu integracyjnym z obiadem i potańcówką w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu razem z gośćmi uczestniczyło 126 osób.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Anna Burakowska – I prezes ŁUTW, Marzena Kozanecka-Zwierz, Maciej Malangiewicz, Henryk Zasępa, Tadeusz Żaczek – członkowie Rady Programowej, Alina Koza, Martyna Kuś-Rudnicka, Joanna Gałka-Walczykiewicz, Edyta Karda i Monika Śmiałek – instruktorzy i wykładowcy ŁUTW.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania różnorodnych talentów słuchaczy oraz do podsumowania pewnych działań z ostatniego okresu. Ocen nie było, cenzurek też nie, ale prawie wszyscy wcześniej zdali… klucze do sal wykładowych, bo koniec roku już przesądzony. 360 słuchaczy rozpoczyna wakacje.

Najpierw wystąpił Chór „Canticum” pod dyrekcją Aliny Kozy, który wykonał kilka utworów, porywając dośpiewu słuchaczy i gości. Pięknie się zaprezentowali tańczący seniorzy. Formacja taneczna „Złote Babki” (z udziałem panów) pod okiem instruktorek najpierw wystąpiła z Joanną Gałką-Walczykiewicz, a potem   z Martyną Kuś-Rudnicką.

O tym, jak się czuje, opowiedział wszystkim Janusz Mika słowami wiersza „Jak ja się czuję” Józefy Muchy. A potwierdzeniem dobrej kondycji – nie tylko jego – były potem taneczne szaleństwa na parkiecie, bo „w średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, żeby bez zmęczenia… przetańczyć noc całą”.

Instruktorzy i wykładowcy, a także kadra Zarządzająca ŁUTW otrzymali w podziękowaniu za pracę kwiaty i życzenia. Prezes Krystyna Kucharska szczególne słowa skierowała do Renaty Schilling -wiceprezesa ŁUTW i Marzeny Kozaneckiej-Zwierz – przewodniczącej Rady Programowej za wzorowy nadzór nad organizacją tegorocznego pobytu 10-osobowej grupy na kursie „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Bolonii we Włoszech dofinansowanym przez Unię Europejską z programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Temu wyjazdowi poświęcona była prezentacja zdjęć z ich pobytu w Bolonii w okresie 3-14 czerwca.

Doceniona też została przez swoich współpracowników prezes K. Kucharska, a nawet z sali rozległ się śpiew…

Podsumowano też Rajd „Rowerem na Festiwal Ogrodniczy w Nieborowie” zorganizowany w dn. 8 VI br. przez Koło rowerowe „Dynamo” ŁUTW na zaproszenie Departamentu  Sportu i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Licznej grupie uczestników wręczono specjalne podziękowania od Marszałka Województwa Łódzkiego.

Spotkanie w tak licznym gronie było też okazją do poinformowania o trwającej współpracy Fundacji Prolas z wolontariuszkami z ŁUTW, które realizują zajęcia ekologiczne w łowickich przedszkolach w ramach zainicjowanej przez Prolas akcji „888 drzew dla Łowicza”. Była to też szansa, by kontynuować podjętą wcześniej przez Zarząd ŁUTW dobrowolną zbiórkę pieniędzy na zakupienie przez Fundację Prolas kolejnych drzew do posadzenia. Celem było zebrać kwotę 888 zł. Na zakończenie wspólnego wieczoru puszka podwoiła dotychczasową swoją zawartość i osiągnęła wynik 1 150 zł. Brawo, seniorzy! Zbieramy dalej!