facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024

„Uroczyście oznajmiam, że inaugurujemy dzisiaj rok akademicki 2023/2024, który jest 15. rokiem  w historii stowarzyszenia pn. Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku” – tymi słowami prezes Krystyna Kucharska rozpoczęła w czwartek 5 października 2023 r. spotkanie z grupą ponad 100 studentów-seniorów oraz  zaproszonych gości w sali barokowej Muzeum w Łowiczu.

A po chwili donośnie zabrzmiał hymn studentów „Gaudeamus igitur” w pięknym wykonaniu Chóru „Canticum” z ŁUTW pod kierunkiem Aliny Kozy.

  • Zaproszenie na tę ważną dla słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczystość przyjęli m.in.: Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza, Jacek Wiśniewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu oraz dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, który jednocześnie reprezentował Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego, ks. kanonik dr Dariusz Kuźmiński – proboszcz Parafii Katedralnej w Łowiczu, radni Rady Miejskiej w Łowiczu: Tadeusz Żaczek, Henryk Zasępa, Zofia Kroc, Zofia Wielemborek, Magdalena Balcerak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Katarzyna Skierska-Pięta – przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu, byłe Panie Prezes ŁUTW: Anna Burakowska i Bożena Wójt, członkowie Rady Programowej ŁUTW: Marzena Kozanecka-Zwierz, Maciej Malangiewicz, Elżbieta Skoneczna, Zdzisław Kryściak.
  • Prezes K. Kucharska w swoim wystąpieniu nawiązała do obchodów XV-lecia Łowickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku w minionym roku, wyjaśniając że nawiązywały one do historii powstałego przy Urzędzie Miejskim w 2007 r. Uniwersytetu III Wieku. Jednak działania jego członków doprowadziły w 2008 r. do powstania niezależnego stowarzyszenia, co wiązało się z datą zarejestrowania ŁUTW w Krajowym Rejestrze Sądowym dokładnie 15 lat temu, bo 6 X 2008. Z kolei z dwiema datami: 29 X i 7 XI 2008 r. wiążą się starania oraz uzyskanie Honorowego Patronatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nad działalnością stowarzyszenia, który trwa do dziś. Nadchodząca data 27 listopada, będzie okazją do przypomnienia I inauguracji roku akademickiego już samodzielnej organizacji pozarządowej jaką 15 lat temu stał się Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  • Przypomnienie tych wydarzeń było okazją do wspomnienia i uczczenia pamięci o zmarłych w tym roku Krystynie Stabryle i Władysławie Godziszewskiej – jednych z inicjatorek i organizatorek stowarzyszenia.
  • W części informacyjnej o organizacji Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2023/2024 prezes K. Kucharska przedstawiła w skrócie najważniejsze fakty: ✅ŁUTW liczy ok. 370 członków, ✅w konstrukcji „uczelni” nadal jest 5 „wydziałów” (filologiczny, logicznego i kreatywnego myślenia, wydział sztuk wszelakich, kultury fizycznej oraz rekreacji, turystyki i krajoznawstwa), ✅studenci-seniorzy mogą wybierać zajęcia na 25 „kierunkach”, ✅utworzono 39 grup zajęć, które będą się odbywały przez 6 dni w tygodniu, ✅funkcjonowanie grup wspiera 36 starostów grup (bo niektórzy w podwójnej roli), ✅ŁUTW zatrudnia 15 wykładowców/instruktorów, a dodatkowo 14 słuchaczy będzie prowadzić zajęcia społecznie, ✅nad właściwą organizacją pracy całego stowarzyszenia czuwa „biuro”, czyli członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Księgowa.
  • W dalszej części wszyscy zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego, który tym razem wygłosił Zdzisław Kryściak, prezes Koła Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej PTTK Odział Łowicz. W swoim wystąpieniu „Tadeusz Gumiński - żywot niezwykły", wpisującym się w łowickie obchody 20. rocznicy śmierci T. Gumińskiego, przybliżył ciekawostki z życia Honorowego Obywatela Łowicza z 1997 r.
  • Bardzo ważnym momentem uroczystości było nadanie Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego tytułu Członka Wspierającego Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „w dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju i popularyzacji stowarzyszenia oraz jego działalności statutowej” na podst. Uchwały Zarządu ŁUTW nr 18/2023 z dnia 11 września 2023 r. Specjalne podziękowania skierowano szczególnie do dyrektor Magdaleny Pakulskiej za ogromne zrozumienie potrzeb społeczności studentów seniorów, które wraz z Aktem nadania tytułu odebrała już nowa dyrektor „Cebrowskiego” – Marzena Kozanecka-Zwierz.
  • W krótkiej części artystycznej wystąpiły słuchaczki ŁUTW: Małgorzata Orzechowska z piosenką „Konie” do słów i muzyki Włodzimierza Wysockiego oraz Marianna Politowicz w skeczu „Perypetie miłosne Pawła spod Łowicza”.
  • Po tych prezentacjach odbyło się tradycyjne uhonorowanie Szanownych Jubilatów z okazji 80. urodzin, które w tym roku świętowali (choć nie wszyscy mogli być obecni): Anna Perzyna, Jolanta Kliszko, Krystyna Michalak, Mirosława Kolary, Witold Maj i Jerzy Markowski. W gronie Szanownych Jubilatów po raz pierwszy świętowano 90. urodziny, które obchodziła najstarsza słuchaczka Barbara Salamończyk. W imieniu jubilatów głos zabrała Mirosława Kolary.
  • A potem głośno zadźwięczał szkolny dzwonek oznajmujący, że rok akademicki 2023/2024 uważa się rozpoczęty i pięknie zabrzmiały pieśni „Matulu moja”, „Ziemia moja” i „Nabucco” w wykonaniu Chóru „Canticum”. Po czym goście i słuchacze zostali zaproszeni na spotkanie przy kawie, oglądając po drodze wystawę prac powstałych w wakacje podczas warsztatów eko-artystycznych na łowickim Zamku w ramach projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego pn. „Harmonia w ogrodach i przestworzach”, które były swoistą formą arteterapii.
  • Powodzenia, Studenci-Seniorzy! Rozwijajcie swoje pasje i zainteresowania.