facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na ŁUTW

Uroczyście oznajmiam, że inaugurujemy dzisiaj rok akademicki 2022/2023, który jest 15. rokiem w historii Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.” – takimi słowami prezes Krystyna Kucharska rozpoczęła tę ważną dla studentów-seniorów uroczystość w czwartek 6 października 2022 r. w Muzeum w Łowiczu. Po chwili zabrzmiała w sali barokowej w pieśń „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Chóru „Canticum” z ŁUTW. 👇 👇 👇

 

Jubileuszowy rok akademicki rozpoczęło 310 słuchaczy, choć tylko ich część mogła uczestniczyć w uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili studentów-seniorów przedstawiciele władz powiatowych i miejskich: Ilona Wężowska reprezentująca władze Powiatu Łowickiego oraz Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, a także gospodarz obiektu – Grzegorz Dębski dyrektor Muzeum w Łowiczu. Gościem specjalnym była Monika Antczak – kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Zaproszenie przyjęli też radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego w Łowiczu, placówek kultury, instytucji, organizacji pozarządowych, a spośród tego grona obecni byli m.in.: Zofia Kroc, Zofia Wielemborek, Paweł Pięta, Małgorzata Nowak, Ewa Rześna-Kukieła, Michał Zalewski, Krystian Cipiński, Katarzyna Skierska-Pięta, Mariusz Siewiera, Renata Frączek, Magdalena Pakulska.

 

Jak zawsze towarzyszyli nam członkowie Rady Programowej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Marzena Kozanecka-Zwierz, Tadeusz Żaczek, Henryk Zasępa, Maciej Malangiewicz, Elżbieta  Skoneczna i Zdzisław Kryściak. Miło było gościć wykładowców ŁUTW: Monikę Mularską-Kucharek – dr. socjologii, trenera umiejętności psychospołecznych, Monikę Śmiałek – instruktora gimnastyki i Wojciecha Kutkowskiego – instruktora plastyki.

 

Prezes K. Kucharska przedstawiła krótką historię  Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, skupiając się w zasadzie tylko na latach 2007 i 2008. Bo w tej historii istotne jest to, że na początku 2007 r. spełnił się pomysł burmistrza K. J. Kalińskiego na utworzenie w Łowiczu Uniwersytetu III Wieku, a jego działania w tym zakresie znacząco wspomógł Tadeusz Żaczek – prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk związany też z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu, przy dużej aktywności pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu, m.in.  Małgorzaty Nowak i Ewy Rześnej-Kukieły. Wspólne działania zaangażowanych w to także mieszkańców Łowicza doprowadziły do tego, że 11.10.2007 r. w Kinie Fenix w Łowiczu odbyła się uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego dla 70 słuchaczy. Wykład inauguracyjny nt. historii Łowicza  wygłosił wówczas burmistrz K. J. Kaliński, który wkrótce powołał na pierwszą przewodniczącą Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu Władysławę Godziszewską. To jej i kilkudziesięciu innym członkom UTW niecały miesiąc później zamarzyło się przekształcenie uniwersytetu w stowarzyszenie i zaczęli realizować powoli swój projekt. Pierwsze spotkanie założycielskie miało miejsce 13.12.2007 r., a już 15.05.2008 r. odbyło się oficjalne Zebranie Założycielskie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym powołano stowarzyszenie, przyjęto jego statut i wyznaczono Komitet Założycielski ŁUTW uprawniony do zarejestrowania go w KRS. Tego samego dnia na I Walnym Zgromadzeniu Członków ŁUTW wybrano władze stowarzyszenia: Zarząd i Komisję Rewizyjną, które kilka miesięcy później zainaugurowały drugi już akademicki (27 XI 2008 r.) ŁUTW jako stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. Wkrótce ziścił się ich kolejny plan – JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie objął działania ŁUTW Honorowym Patronatem, wyznaczając na opiekuna naukowego dr. hab. Teresę Zaniewską.

 

To grono osób zaangażowanych w utworzenie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostało docenione podczas tegorocznej inauguracji, bowiem prezes K. Kucharska podkreśliła, że bez ich determinacji nie byłoby ŁUTW i podziękowała im oficjalnie symboliczną różą, którą otrzymali: burmistrz K. J. Kaliński, Tadeusz Żaczek, Małgorzata Nowak, Ewa Rześna-Kukieła,   Władysława Godziszewska, Anna Burakowska, Joanna Przybysz, Krystyna Stabryła, Bożena Wójt, Lidia Gać.

 

Chwilę później rozpoczął się wykład inauguracyjny. O „Arkadii – krainie szczęśliwości” stworzonej przez Helenę Radziwiłłową bardzo ciekawie opowiedziała Monika Antczak – Kurator Muzeum Nieborowie i Arkadii, wzbogacając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną. Zgromadzeni odbyli wirtualną wędrówkę po romantycznym parku, oglądając  nie zdjęcia współcześnie wyglądających obiektów, ale  zachowane ryciny także tych już nie istniejących, odnajdując je naniesione na plan parku i słuchając opowieści o nich także na podstawie pamiętników H. Radziwiłłowej.

 

W dalszej części uroczystości prezes K. Kucharska wspomniała o już zrealizowanych działaniach w ramach obchodów XV-lecia stowarzyszenia, zapowiadając kolejne, m.in.:   posadzenie przy udziale twórców ŁUTW 15 drzew na XV-lecie w parku Błonie (20 X) i Międzypokoleniowy koncert seniorów z „Koderkami” (8 XI).   Przedstawiła też ofertę zajęć dla seniorów na rok akademicki 2022/2023, mówiąc o tym, że mają oni do wyboru na naszej „uczelni” 5 „wydziałów” (filologiczny, logicznego i kreatywnego myślenia, wydział sztuk wszelakich, kultury fizycznej oraz rekreacji, turystyki i krajoznawstwa), na których są 24 „kierunki”, a słuchacze mogą wybierać cotygodniowe zajęcia spośród 31 grup.

 

Tego dnia były jeszcze dwa miłe akcenty. Podziękowania za dotychczasową pracę w Zarządzie otrzymały Barbara Mila, Grażyna Janczak i Małgorzata Orzechowska, a tradycyjne gratulacje i dyplomy z okazji ukończenia 80 roku życia 6 seniorów: Jadwiga Kamińska, Tadeusz Nodzak,  Helena Dałek, Alina Owczarek-Cichowska,  Lucyna Gać, Barbara Popławska.

Natomiast chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku akademickim słuchaczek: Barbary Gogolewskiej,  Zofii Rżewskiej i Krystyny Lis oraz byłej księgowej Leokadii Kosiorek.

 

W programie studenckiego święta była jeszcze część artystyczna. Niestety, z powodów technicznych nie odbył się pokaz układu choreograficznego Formacji tanecznej „Złote Babki” (wspólne zdjęcie było!), ale za to Chór „Canticum” wykonał pięknie 3 utwory („Miejcie nadzieję”, „Ojczyzno ma”, „Ziemio moja kochana”) i zdobył duże uznanie wśród zgromadzonych gości a nawet propozycję zorganizowania koncertu. Dopełnieniem artystycznych wrażeń była poplenerowa wystawa malarstwa słuchaczy ŁUTW – głównie akwarel inspirowanych skansenem w Maurzycach. Można ja było oglądać w muzealnym holu, gdzie na wszystkich czekał słodki poczęstunek i lampka wina.