facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Szkolenie nt. budowania i rozwoju zespołu w organizacji pozarządowej

„Budowanie i rozwój zespołu w organizacjach pozarządowych” to bardzo wartościowe szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w dniach 12 i 13 grudnia 2022 r. dla liderów podmiotów senioralnych z województwa łódzkiego.  Wzięły w nim udział Krystyna Kucharska – prezes  i Renata Schilling – wiceprezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 👇 👇 👇 Podczas szkolenia uczestnicy zdobywali wiedzę nt. właściwej organizacji pracy np. w Zarządzie stowarzyszenia, który powinien stanowić zespół ludzi dobrze się rozumiejących w skutecznym realizowaniu celów na rzecz innych osób. Dlatego też  poruszano na nim m.in. takie zagadnienia: 🔷jak budować stabilny zespół, 🔷jak skutecznie delegować zadania, 🔷jak efektywnie komunikować się z zespołem, 🔷jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, 🔷jak motywować ludzi do działania.