facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Świadomość prawna” – wykład mec. M. Boczka

W czwartek 19 stycznia 2023 r. dr n. pr. Michał Boczek przeprowadził dla słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład pt. „Świadomość prawna”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego. 👇 👇 👇

Prelegent we wprowadzeniu do tematu odwoływał się m.in. do zagadnień filozoficznych, psychologicznych, do czasów tworzenia prawa w starożytności. Rozpoczął od ogólnego rozumienia terminu „świadomość”, która oznacza możliwość zdawania sobie sprawy z procesów wewnętrznych (zachodzących we wnętrzu organizmu) oraz z procesów zewnętrznych (czyli ze wszystkiego tego, co dzieje się na zewnątrz organizmu). Natomiast świadomość prawna - to ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo i postulaty dotyczące zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku. To zbiór tych wszystkich norm, które – zdaniem społeczeństwa – powinny tworzyć prawo. Jest to prawo z ludzkich wyobrażeń o sprawiedliwości. Im większa jest różnica między prawem, które w rzeczywistości istnieje, a takim, które zdaniem społeczeństwa powinno istnieć, tym większa rozbieżność między prawem i świadomością prawną.

 

Świadomość prawna nie oznacza jedynie znajomości przepisów i instytucji prawnych przez społeczeństwo, choć ta jest bardzo pożądana i decyduje w poważnym stopniu o kulturze prawnej społeczeństwa. Tworzy się ona pod wpływem wyobrażeń o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, wyobrażeń o prawie, praworządności. Niezgodność obowiązującego prawa ze świadomością prawną osłabia działanie prawa. Dlatego państwo nie może lekceważyć świadomości prawnej społeczeństwa i dopuszczać do zbyt wielkiej rozbieżności między prawem i świadomością. Państwo stara się wpływać na świadomość prawną, a jednocześnie w razie potrzeby zmienia przepisy.

 

Mecenas Michał Boczek jest także członkiem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.