facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Spotkanie z policjantami KPP w Łowiczu nt. przemocy w rodzinie i oszustw wobec seniorów

W czwartek 21 października 2021 r. w siedzibie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się spotkanie seniorów z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na temat przemocy w rodzinie oraz coraz to nowszych form oszustw stosowanych wobec seniorów. Prelekcję na te tematy przeprowadziła asp. Sztab. Marzena Łysio – członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 👇👇👇

W programie prelekcji poruszono następujące zagadnienia: czym jest przemoc, jak działa system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedura zakładania „Niebieskiej Karty”, do kogo warto się zwrócić w przypadku zagrożenia przemocą domową (kontakt z policją – tel. 112, kontakt na „Niebieską Linię” – tel. 800 120 002, powiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej). Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne nt. przemocy.

Przypomniano też seniorom najczęstsze oraz najnowsze formy oszustw stosowanych wobec seniorów jak: „hydraulik”, „kwarantanna”, „strażak”, „policjant” czy „wnuczek”. Zwrócono ich uwagę, jak nie dać się wykorzystać oszustom i jakie nowoczesne sposoby wyłudzania pieniędzy oni stosują.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu:
👉Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Anna Okoń – pokój nr 112 tel. 46 837 41 55 lub 794 009 618

👉 Pracownik Socjalny Waldemar Szaleniec – pokój nr 112 tel. 46 837 41 55.

👉e-mail: przemoc@mops.lowicz.pl