facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Spacer Patriotyczny PTTK do Mogiły w Lasku Miejskim

Wśród licznych uczestników niedzielnego (16 I) spaceru PTTK do mogiły z 1907 r. w Lasku Miejskim w Łowiczu dostrzec można było 9-osobową reprezentację Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z kół nordic walking, turystyki pieszej „Na przełaj”, koła rowerowego „Dynamo” oraz „niezrzeszonych”. 👇 👇 👇

Za sprawą bardzo ciekawej opowieści przewodnika PTTK Zdzisława Kryściaka poszerzyli wiedzę nt. straconych w 1907 r. i pochowanych w leśnej mogile działaczy rewolucyjnych. Dowiedzieli się również wiele ciekawostek o historii samego Lasku Miejskiego, jego florze i faunie. A przebyte prawie 5 km dobrze wpłynęło na ich samopoczucie.

Zdjęcia dzięki uprzejmości PTTK Oddział Łowicz.