facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Rozpoczęły się warsztaty komputerowe dla seniorów

Warsztaty komputerowe dla seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęte! W ramach realizacji zadania publicznego pn.  „Senior młody duchem” dofinansowanego z budżetu Gminy Miasto Łowicz 22 listopada 2023 r. grupa 16 seniorów zainaugurowała zajęcia przy komputerach na poziomie podstawowym.

  • Otwarcie kursu odbyło się w obecności Tadeusza Żaczka, dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, któremu prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Kucharska podziękowała za życzliwość i przychylność w realizacji tego zadania. Zajęcia z edukacji cyfrowej poprowadzi dla seniorów z ŁUTW Adam Kalinowski.
  • Podczas dwóch pierwszych dni zajęć (22 i 24 XI) studenci-seniorzy zapoznali się z podstawami obsługi komputera: z funkcjami pulpitu, rodzajami ikon, obsługą okien, tworzeniem, usuwaniem, przenoszeniem i kopiowaniem plików i folderów. Na przykładzie Microsoft Word rozpoczęli zaznajamianie się z programem do pisania – edytorem tekstów.
  • W grudniu na ich miejscach usiądą ci seniorzy, którzy będą doskonalić swoje umiejętności na poziomie zaawansowanym.