facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Rozliczamy rok 2023, planujemy rok 2024…

Sprawozdania z projektów za 2023 r.  na rzecz seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożone w terminie. Pozyskaliśmy dla Państwa ze środków Gminy Miast Łowicz oraz Samorządu Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2023 r.  łącznie 92 000 zł.

A przeznaczono je, ogólnie rzecz ujmując, na:

-  utrzymanie aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijanie zainteresowań seniorów poprzez organizację cotygodniowych zajęć, tematycznych wykładów lub organizację wydarzeń kulturalnych,

- zapobieganie izolacji społecznej osób starszych,

- organizację i przeprowadzenie cotygodniowych zajęć z zakresu kultury fizycznej i różnorodnych form innych aktywności ruchowych,

- udział w Międzynarodowej Olimpiadzie  Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

- działania na rzecz osób starszych - pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Starania o dofinansowanie w podobnej wysokości  na rok 2024 też już podjęte. Wypada teraz trzymać kciuki za pozytywne dla nas rozpatrzenie wniosków w konkursach ofert na realizację zadań publicznych

A tymczasem...

❤️Bardzo dziękujemy słuchaczom Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za wzorową terminowość w opłacaniu składek członkowskich❤️ Przy takiej odpowiedzialnej postawie można podejmować racjonalne planowanie❤️

PS

Szukamy także innych źródeł dofinansowania niż wyżej wymienione.