facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Relaks w uniejowskich termach z historią w tle

To miał być dla słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tylko relaksacyjny wyjazd do basenów termalnych w Uniejowie z projektu „Harmonia w ogrodach i przestworzach” dotowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Polityki Społecznej. Połączono go jednak z wycieczką krajoznawczą i zanim dojechali do Uniejowa, odwiedzili Tum i Kwiatkówek. A pogoda tego dnia – we wtorek 10 X 2023 r. – sprzyjała im bardzo.

  • Z inicjatywy Zdzisława Kryściaka, członka Rady Programowej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz prezesa Koła Przewodników Terenowych im. A. Chmielińskiej PTTK Oddział w Łowiczu postanowiono wzbogacić ten wyjazd o zwiedzenie bardzo ciekawych obiektów na terenie województwa łódzkiego w nieodległych przecież rejonach Łowicza.
  • Jako przewodnik PTTK oprowadził grupę po trzech elementach projektu „Tum perła romańskiego szlaku”. Najpierw skierował łowiczan do Archikolegiaty w Tumie – XII-wiecznego kościoła o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego. Należy ona do najważniejszych zabytków w stylu romańskim oraz związana jest z doniosłymi wydarzeniami z historii Polski. W 2022 r. uzyskała status Pomnika Historii. Tu zdobyli wiedzę o historii świątyni, zwiedzili jej niezwykłe wnętrze, poznali niektóre tajemnice.
  • Spod Archikolegiaty udali się pieszo do Grodziska w Tumie – miejsca położonego na niewielkim wyniesieniu w dolinie rzeki Bzury. Jest ono pozostałością wczesnośredniowiecznego grodu, czyli miejsca obronnego, a zarazem lokalnego centrum administracyjnego średniowiecznej Łęczycy w czasach dynastii Piastów. Uroczyste otwarcie zrekonstruowanego grodziska w Tumie koło Łęczycy odbyło się w kwietniu 2022 r.
  • Z Grodziska, drewnianymi kładkami przez bagna, seniorzy dotarli do Skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku. Oprócz glinianej zagrody z dwiema izbami i przelotową sienią obejrzeli tu także kuźnię oraz 200-letni wiatrak.
  • Napełnieni wiedzą, nasyceni wrażeniami, ale też i nieco zmęczeni udali się już wprost do Uniejowa. A tu wody geotermalne zrobiły swoje, bo przyniosły relaks i odprężenie, redukując stres. Seniorzy przyjeżdżają tu często, bo dobrze znają ich potwierdzone badaniami naukowymi lecznicze właściwości i korzystny wpływa na zdrowie i urodę. Dwie godziny relaksu w Termach Uniejów – bezcenne!