facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Regularne opłacanie składek członkowskich to statutowy obowiązek członków ŁUTW

Drodzy Słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Bez regularnego opłacania składek członkowskich nie będzie możliwe planowanie i realizowanie dla nas wszystkich atrakcyjnej oferty zajęć, wycieczek, spotkań integracyjnych i innych wydarzeń… Pomysłowość i kreatywność Zarządu na nic się zda, jeśli nie będzie zabezpieczonych środków finansowych… 👇 👇 👇

 

🔴🟠🟢 Najpierw kilka słów z zakresu prawa…

Statut stowarzyszenia należy uznać za umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy członkami stowarzyszenia (tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II CSK 392/14). Zatem realizacja praw i obowiązków członka stowarzyszenia (w tym obowiązek dokonywania płatności składek członkowskich) stanowi zobowiązanie wynikające z umowy (statutu), której stroną jest członek stowarzyszenia.

 

 🔴🟠🟢A teraz kilka słów z praktyki ŁUTW

🔶Wspomnianą „umowę” podpisywała każda osoba, wypełniając deklarację członkowską przy zapisie do stowarzyszenia i akceptując wówczas Statut ŁUTW. Zgodnie z paragrafem 12. tegoż Statutu regularne opłacanie składek członkowskich to obowiązek każdego członka zwyczajnego ŁUTW.

🔶Ta umowa sama nie wygasa (chyba że z przyczyn naturalnych – śmierci członka). Żeby nie być zobowiązanym do płacenia składek, należy taką umowę rozwiązać, czyli w dowolnym momencie złożyć na piśmie oświadczenie do Zarządu o rezygnacji z członkostwa (👉druki do pobrania w biurze lub 👉odręcznie napisane pismo).

🔶Zgodnie z paragrafem 33. Statutu majątek Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstaje głównie z wpisowego i składek członkowskich. I przede wszystkim z tych środków finansujemy wszystkie oferty zajęć, wycieczek, spotkań itp. Czyli to od naszej odpowiedzialnej postawy zależy, czy będziemy mieli zabezpieczone środki na realizację planów. Zatem osoba, która nie ma uregulowanych na bieżąco składek, nie ma prawa korzystać z zajęć, wycieczek i innych wydarzeń finansowanych przez ŁUTW…

🔶45 zł, 90 zł lub 135 zł. Takie warianty opłacania składek członkowskich w danym roku kalendarzowym ma do wyboru członek Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

👉Można opłacać każdy kwartał osobno po 45 zł (I-III, IV-VI i X-XII; okres wakacji jest bezskładkowy).

👉Można zapłacić za 2 kwartały np. za I-VI – 90 zł.

👉Można opłacić jednorazowo cały ROK KALENDARZOWY (nie akademicki) – 135 zł.

 

❗️❗️❗️Uwaga: TO WAŻNE! Składki opłacamy zawsze do końca pierwszego miesiąca danego kwartału, czyli: w styczniu, kwietniu i październiku – choć tak naprawdę już we wrześniu przy zapisach na zajęcia w nowym roku akademickim składki powinny być opłacone.

 

🔴🟠🟢Składki można opłacać w biurze ŁUTW w dniach dyżurów (poniedziałki i czwartki w godz. 12.00-14.00) lub na konto bankowe ŁUTW (w opisie na przelewie należy określić za jaki okres jest składka).

❗️❗️❗️Dane do przelewu

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Aleje H. Sienkiewicza 62

👉Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
👉Numer rachunku: 76 9288 0001 0006 5315 2000 0010

 

🔴🟠🟢Zgodnie z paragrafem 12 Statutu, po upływie 6 miesięcy niepłacenia składek członkowskich Zarząd ŁUTW będzie wysyłał pismo do danej osoby z przypomnieniem o zaległościach, a w przypadku braku reakcji będzie mógł (zgodnie z paragrafem 15) podjąć uchwałę o skreśleniu osoby z listy członków.

 

❤️❤️❤️Z uznaniem i podziękowaniami dla większości studentów-seniorów za odpowiedzialną postawę członka ŁUTW i regularne opłacanie składek oraz należności za zajęcia

Krystyna Kucharska

Prezes ŁUTW