facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przyznanie dla ŁUTW Akredytacji Erasmusa w sektorze Edukacja dorosłych

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z satysfakcją informuje, że 28 VI 2024 r. odebrał oficjalny dokument pn. Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja dorosłych dla Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, okres obowiązywania: 1 II 2024 r.– 31 XII 2027 r. Nr Akredytacji: 2023-1-PL01-KA120-ADU-000191153.

Przyznanie Akredytacji nastąpiło na skutek starań Zarządu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i złożonego w dn. 18 X 2023 r. wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach naboru 2023.

Jest ona gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus i zwiększa szanse studentów-seniorów na zagraniczne wyjazdy.

Mobilności mogą mieć formę wyjazdów grupowych dla słuchaczy, w tym dla osób o tzw. mniejszych szansach, oraz kursów/szkoleń dla kadry zarządzającej i dydaktycznej.

Przed nami wielkie wyzwania! Więcej informacji już wkrótce.