facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przypomnienie o wyjeździe do teatru w dn. 29 X 2022

Przypominamy słuchaczom Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że wyjazd do Teatru 6. Piętro w Warszawie na sztukę "Piękna Lucynda" odbędzie się w sobotę 29 X 2022 r. Zbiórka o godz. 17.00 na przystanku przy ul. Starorzecze, a na przystanku przy Szpitalu o godz. 17.10.