facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przypomnienie o ważnych terminach w marcu 2024

Przypominamy słuchaczom Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o ważnych datach i wydarzeniach w najbliższym czasie:

  • 11 i 14 III to terminy możliwości zgłaszania się starostów grup, jako członków kadry zarządzającej ŁUTW, do udziału w projekcie „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanym przez Unię Europejską. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 III. Liczba miejsc ograniczona.
  • Od 11 III zaczynają się zapisy na wyjazd do Teatru Jaracza w Łodzi na komedię pt. „Najdroższy”. Odpłatność: 50 zł.
  • W czwartek 14 III o godz. 16.00 w sali wykładowej nr 13 odbędzie się spotkanie z Sylwią Bogdaniuk nt. promocji zdrowia, troski o czystość powietrza w naszym regionie oraz pomiarów kamerą termowizyjną domów w celu zapobiegania stratom energii. Do udziału w spotkaniu zapraszamy także osoby spoza stowarzyszenia.
  • 14 III zamykamy listę osób chętnych na wakacyjny wyjazd do Ustronia Morskiego  w dn. 3 VIII - 10 VIII. Są jeszcze wolne miejsca - także dla osób spoza stowarzyszenia.
  • W związku ze zwołanym na sobotę 23 III Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Członków ŁUTW osoby, które nie będą mogły być na nim obecne z ważnych powodów, mogą już pobierać w biurze pełnomocnictwa dla osób je reprezentujących.

Jednocześnie przypominamy także, że:

  • Główny cel działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to edukacja i słuchacze powinni korzystać z proponowanych czwartkowych wykładów i spotkań.
  • Aby korzystać z innych atrakcyjnych wydarzeń przygotowanych przez ŁUTW, należy mieć opłacone na bieżąco składki członkowskie.