facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przypomnienie o Walnym Zebraniu Członków w dn. 28.06.2022

Drodzy studenci-seniorzy, mandaty już na Was czekają – na szczęście to nie te karne😉, ale te uprawniające do głosowania👍 na najbliższym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we wtorek 28.06.2022 r. od godz. 10.30 ( to jest godzina rozpoczęcia obrad, ale żeby wpisywać się na 2 listy obecności należy przyjść wcześniej) 👇 👇 👇

Pamiętajcie, że to Wasze prawo: uczestniczenie w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawo głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał (§ 13 ust. 1 Statutu ŁUTW).

Kto z ważnych powodów nie będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, może udzielić PEŁNOMOCNICTWA innemu członkowi ŁUTW. To ważne, nie zmarnujcie swojego głosu. Jeszcze w poniedziałek 27 VI można pobrać druki pełnomocnictwa w biurze ŁUTW.