facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przypomnienie o spotkaniu z przedstawicielkami ZUS

Przypominamy, że w środę 29 XI 2023 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej nr 13 odbędzie się spotkanie z przedstawicielkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osobom zapisanym przypominamy też tematykę: przeliczanie świadczeń emerytalno-rentowych z uwzględnieniem ostatnich zmian, mLegitymacja, czyli elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty.