facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przypomnienie o obowiązku opłacania składek członkowskich

Drodzy słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Mimo ogłoszonego w październiku 2020 r. przykrego dla nas komunikatu o zawieszeniu zajęć z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, przypominamy, że jest to tylko chwilowy STAN ZAWIESZENIA ZAJĘĆ, a Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa dalej – nie został rozwiązany i na dzień 8 XII 2020 r. liczy 278 członków. 👇 👇 👇   👉Bez okresu zawieszenia działa Zarząd ŁUTW, Komisja Rewizyjna, pracownicy biura. We wszystkie dni dyżurów swoją pracę w biurze wykonują: prezes, skarbnik, księgowa i jeśli była taka potrzeba – inni przedstawiciele władz ŁUTW. 👉Dbamy o prawidłową obsługę finansową i merytoryczną stowarzyszenia, o dokumentowanie działań, o realizację projektów (głównie „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup” z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego), o udoskonalanie organizacji i doposażenia naszej nowej siedziby. Obecnie zajmujemy się także zwracaniem Państwu środków wpłacanych na zaplanowane w 2020 r. wycieczki. Wobec braku możliwości zrealizowania zadań z projektów, będziemy zmuszeni zwrócić też niewykorzystane środki do Urzędu Miejskiego w Łowiczu i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 👉Nim w 2021 r. pozyskamy na naszą działalność nowe środki finansowe, podstawą dalszego działania znów będą tylko składki członkowskie. Dlatego przypominamy niektórym słuchaczom: SYSTEMATYCZNE OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH TO OBOWIĄZEK, jeśli ktoś chce być członkiem stowarzyszenia (§ 12 Statutu). Na początek XII 2020 r. ponad 70 osób ma składki opłacone tylko do czerwca. 👉Prosimy o uzupełnienie wpłat – najlepiej poprzez przelewy internetowe z własnego konta, co jest w obecnej sytuacji najbezpieczniejszą i najkorzystniejszą dla ŁUTW formą – bez obciążania nas kosztami bankowymi. Ponownie apelujemy: PROSZĘ NIE OPŁACAĆ SKŁADEK W BANKU POPRZEZ WPŁATY GOTÓWKOWE!!! Za każdą taką operację kasową banki obciążają nas kwotą 4 zł, co sprawia, że Państwa składka zamiast np. 30 zł wynosi 26 zł. Tych, którzy wolą opłacić składki w biurze informujemy, że biuro jest czynne w poniedziałki i czwartki  w godz. 12.00 – 14.00.  Zapraszamy do odwiedzin tylko w sprawach ważnych z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa. 👉 Dane do przelewów bankowych: Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 99-400 Łowicz, Aleje H. Sienkiewicza 62; Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Numer rachunku: 76 9288 0001 0006 5315 2000 0010. 👉 Przypominamy również, że wygodną formą jest opłacenie na początku roku kalendarzowego całej składki rocznej – jest to jednorazowa wpłata 90 zł.   Z nadzieją na szybki powrót do aktywnej działalności i wspólnych spotkań, Krystyna Kucharska Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.