facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przypomnienie o konieczności opłacenia składek członkowskich za X – XII 2022

Drodzy Słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zarząd ŁUTW przypomina o konieczności opłacenia składek członkowskich za okres X - XII 2022 r. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków składki należy opłacać do końca pierwszego miesiąca danego kwartału - termin ten minął 31 X br.  Systematyczne wpłaty ułatwiają organizowanie przez Zarząd wydarzeń na rzecz członków stowarzyszenia - szczególnie w roku jubileuszowym, ale w wydarzeniach tych nie mogą brać udziału osoby, które mają nieuregulowany stan opłat.