facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Prezes Krystyna Kucharska odebrała nominację do ŁWRDPP

23 września 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2022-2025, na którym nominacje nowo wybranym członkom Rady wręczał członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła. Tego dnia odebrała ją także prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Kucharska. 👇 👇 👇

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało konsultacyjno-doradcze przy Marszałku Województwa Łódzkiego. Zajmuje się współpracą samorządu regionu z organizacjami pozarządowymi. Rada składa się z 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa łódzkiego oraz 12 przedstawicieli Wojewody, Marszałka i Sejmiku. Wśród nich jest troje przedstawicieli łowickich organizacji pozarządowych (tzw. NGO): Krystyna Kucharska, Paweł Pięta  ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.pl oraz Sebastian Pokora ze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, który został  wybrany na przewodniczącego Rady. Przedstawicielem Sejmiku Województwa Łódzkiego będzie Waldemar Wojciechowski jego radny, a przedstawicielem Marszałka – Michał Trzoska, radny z Rady Miejskiej w Łowiczu i dyrektor kancelarii marszałka województwa łódzkiego.