facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Prelekcja Z Kryściaka o powstaniu styczniowym

Studenci-seniorzy z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli we wtorek 13 czerwca 2023 r. w prelekcji Zdzisława Kryściaka pt. „Gloria Victis. Powstanie styczniowe w Łowiczu i regionie łowickim”, która odbyła się Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

Słuchacze dowiedzieli się o przyczynach wybuchu powstania, o sytuacji w ówczesnej Europie i zaborze rosyjskim, o najważniejszych bitwach w okolicy i o działaniach w Łowiczu i regionie. Prelegent przybliżył im m.in. historię potyczki pod Budami Bolimowskimi oraz losy powstańców. Skupił ich uwagę na postaciach dwóch z tych powstańców straconych w Łowiczu 30 marca 1863 r.: Wincentego Bunszusa – byłego żołnierza gwardii rosyjskiej oraz Adolfa Szoppego – ekspedytora poczty z Pleckiej Dąbrowy, przypomniał tragiczną historię ich pochówku oraz miejsca ich upamiętnienia. Ciekawą częścią prelekcji była również opowieść o symbolice powstania i znakach patriotycznych a także o formach okazywania żałoby narodowej. Z. Kryściak zaprezentował również publikacje poświęcone historii powstania styczniowego, a wśród nich „Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym” autorstwa Jana Wegnera, historyka pochodzącego z Łowicza. To bardzo interesujące spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu w ramach projektu „Wokół „Nad Niemnem” – działania biblioteki miejskiej w Łowiczu popularyzujące literaturę pozytywizmu”.