facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Powstanie styczniowe w literaturze” wykład E. Skonecznej

Członkowie koła literackiego z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli we wtorek 20 czerwca 2023 r.  w prelekcji poświęconej motywom powstania styczniowego w literaturze pozytywizmu, której organizatorem była Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

Spotkanie to odbywało się w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu „Wokół „Nad Niemnem” – działania biblioteki miejskiej w Łowiczu popularyzujące literaturę pozytywizmu”, dofinansowanego przez MKiDN, do którego został zaproszony Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wykład pt. „Powstanie styczniowe w literaturze” przeprowadziła Elżbieta Skoneczna, polonistka, która jest także wykładowcą na zajęciach koła literackiego ŁUTW.

Prelegentka zwróciła uwagę słuchaczy na fakt, że wydarzenia powstania styczniowego znalazły swoje echa w  prozie  Elizy Orzeszkowej („Gloria victis’, „Nad Niemnem”),  Bolesława Prusa („Lalka”, „Omyłka”), Stefana Żeromskiego („Wierna rzeka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony”, „Echa leśne” „Uroda życia”), Józefa Ignacego Kraszewskiego („Dziecię Starego Miasta”). Polscy poeci również podjęli ten temat w swoich utworach, jak np. Cyprian Kamil Norwid („Fortepian Szopena”, Święty spokój”) czy Adama Asnyk („Asceta”, „Podróżni”).

W swoim wykładzie podkreśliła, że wielu polskich literatów miało bezpośredni związek z powstańczym zrywem 1863 roku.  Walczyli w bitwach, należeli do Rządu Narodowego, swym talentem świadczyli o tym, co się wydarzyło. Do żołnierzy powstania należał pisarz Julian Wieniawa (brat Henryka, słynnego skrzypka), Walery Przyborowski – autor wielu powieści historycznych, a także Adolf Dygasiński – przedstawiciel  naturalizmu w polskiej literaturze.

Studenci-seniorzy obecni na spotkaniu wyszli z niego bardzo usatysfakcjonowani.