facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Powołanie prezes K. Kucharskiej do ŁWRDPP

Nowe wyzwanie przed prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyną Kucharskąpraca w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji w latach 2022-2025. 👇 👇 👇

Powołanie prezes K. Kucharskiej na członka ŁWRDPP było możliwe dzięki zaufaniu i poparciu wielu organizacji pozarządowych z Łowicza i powiatu łowickiego. Dobrą wiadomością jest również to, że Łowicz będzie miał w tej Radzie silną reprezentację, bo działać w niej  będą także panowie: Paweł Pięta ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.pl i Sebastian Pokora ze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej. Gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz wzmacniania pozycji organizacji pozarządowych i dla dobra społeczeństwa lokalnego.

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało konsultacyjno-doradcze przy Marszałku Województwa Łódzkiego. Zajmuje się współpracą samorządu regionu z organizacjami pozarządowymi.