facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Podziękowania dla burmistrza K. J. Kalińskiego

Nie mogło być inaczej. Takie forum, jakim było XXI Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 23 marca 2024 r., było najgodniejszym, aby podziękować Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu Burmistrzowi Miasta Łowicza. Bez jego wsparcia nasze stowarzyszenie nie rozwijałoby się tak znakomicie.

Spotkanie z burmistrzem Krzysztofem Janem Kalińskim było bardzo ważnym i bardzo uroczystym momentem podczas Walnego Zebrania Członków ŁUTW.  W związku z ogłoszoną przez niego decyzją o zakończeniu pełnienia obowiązków Burmistrza Miasta Łowicza, Zarząd Łowickiego Uniwersytet Trzeciego Wieku na forum zebranych członków podziękował  mu za dotychczasowe wsparcie, wręczając bukiet 17 róż za 17 lat współpracy, obraz namalowany przez artystę plastyka Wojciecha Kutkowskiego oraz pamiątkową tablicę z następującym tekstem:

 

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące” - Paulo Coelho

 

Podziękowanie

Panu Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu

serdeczne podziękowanie za inicjatywę utworzenia

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 stworzenie jak najlepszych warunków do jego funkcjonowania

 i wspieranie działalności przez wszystkie lata sprawowania funkcji

Burmistrza Miasta Łowicza,

za rozumienie, jak nikt inny, potrzeb łowickich seniorów

 i za przekazywanie im pasji poznawania historii Małej Ojczyzny,

z życzeniami pomyślności na dalszym etapie życia

w imieniu grona studentów-seniorów składa

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Łowicz, dnia 23 marca 2024 r.

 

W tej uroczystej chwili uczestniczyła też obecna na Walnym Zebraniu Anna Burakowska - pierwsza prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a życzenia i podziękowania przekazano także w imieniu Bożeny Wójt - drugiej prezes ŁUTW.

Do kasetki z podziękowaniami załączono… deklarację członkowską Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – może Pan Burmistrz znajdzie czas, aby dołączyć do naszej społeczności. Jeśli nie jako słuchacz, to na pewno zostanie zaproszony do grona wykładowców.