facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Podsumowanie I etapu współpracy ŁUTW i ZHP

W środę 21 kwietnia 2021 r., w przeddzień Międzynarodowego Dnia Ziemi, odbyło się podsumowanie proekologicznej współpracy międzypokoleniowej harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Łowiczu i studentów-seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jej efektem było zmontowanie przez słuchaczy ŁUTW 33 budek lęgowych dla ptaków z elementów wcześniej przygotowanych przez harcerzy. 👇 👇 👇

 

Współpraca seniorów z harcerzami odbywała się w ramach programu z Fundacji PZU „HarcAktywni”, który realizowała Komenda Hufca ZHP. W sumie zmontowanych zostało ponad 100 skrzynek lęgowych, a udział seniorów w projekcie był znaczący – przez trzy dni, po około 3 godziny, pracowały kilkuosobowe grupy najpierw nad montażem, a potem nad malowaniem 33 ptasich siedzib. Podczas spotkania z udziałem lokalnych mediów Komendant łowickiego Hufca ZHP phm. Piotr Zakrzewski złożył na ręce prezes ŁUTW Krystyny Kucharskiej serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji tego etapu programu „HarcAktywni” i zaprosił do kolejnej współpracy przy montowaniu domków dla…pszczół, na co obecni seniorzy zareagowali bardzo ochoczo. Zainicjowana międzypokoleniowa współpraca przyniosła wymierne efekty – zmontowane budki wróciły do seniorów, aby zawiesili je w wybranych przez siebie miejscach – własnych ogrodach, sąsiadujących parkach czy okolicznych drzewach. Ale najpierw zestaw 3 skrzynek lęgowych otrzymał Krystian Cipiński – naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości jako gospodarz obiektu, w którym swoje siedziby mają i harcerze, i seniorzy i gdzie odbywały się te pożyteczne „prace ręczne”. Zawisną one na drzewach obok gmachu w Alejach H. Sienkiewicza 62, bo teren ten upodobały sobie różnorodni przedstawiciele ptaków.

 

Zdjęcia nr 1, 8, 9, 10 pochodzą z portalu www.lowicz24.eu.