facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Podsumowanie Erasmusa+ i wręczenie certyfikatów

W piątek 28 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie uczestników 10-dniowego kursu pn. „Obsługa narzędzi do e-learningu” zorganizowanego  we współpracy z greckim partnerem  - firmą Knowledge, Health & Education w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji" (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993).

✅Takie wydarzenia trzeba podsumować i udokumentować, bo Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz pierwszy w swojej 15-letniej historii realizuje w okresie od 1 X 2022 r. do 31 V 2023 r. projekt współfinansowany przez Unię Europejską niebagatelną kwotą 57 882 EURO.

 

✅W ramach projektu 22 przedstawicieli kadry zarządzającej i dydaktycznej (22 mobilności) Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowało Europejską Ścieżkę Kształcenia, której głównym celem było zwiększenie kompetencji i umiejętności w zakresie obsługi narzędzi do e-learningu. Kurs odbywał się w dwóch turach (2 razy po 11 mobilności) w terminach 6 – 17 marca oraz 20 – 31 marca 2023 r. w Grecji w miejscowości Tolo nad Morzem Egejskim. Mobilności były realizowane w ramach programu wspólnotowego Erasmus+ Edukacja Dorosłych, a ich uczestnicy rozwijali swoje umiejętności zawodowe, językowe, organizacyjne, komunikacyjne i inne.

 

🔷UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Uczestnicy kursu zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: obsługi komputera osobistego, tworzenia profesjonalnej poczty elektronicznej, tworzenia profesjonalnego podpisu pod pocztą elektroniczną z wykorzystaniem metod i programów edycyjnych, obsługi poczty Gmail oraz Outlook, obsługi programu Pixlr (służącego m.in. do edycji zdjęć), obsługi aplikacji Snapseed oraz obsługi aplikacji Microsoft Teams i Google Meet i komunikowania się online z ich wykorzystaniem.

 

🔷UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

W związku z zajęciami prowadzonymi w języku angielskim, uczestnicy kursu zwiększyli swoje umiejętności posługiwania się tym językiem w realizacji zadań oraz umiejętności formułowania krótkich i zrozumiałych wypowiedzi umożliwiających porozumiewanie się.

 

🔷UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE, KIEROWNICZE

Kurs stworzył szansę na zwiększenie umiejętności komunikacyjnych ze współpracownikami w środowisku międzynarodowym oraz na doskonalenie zarządzania pracą zespołu i właściwą organizację jego pracy.

 

🔷UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

Uczestnicy, przestrzegając zasad kultury i etyki, doskonalili swoje umiejętności współpracy w zespole oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Przełamali opory przed publicznymi wystąpieniami, wzmocnili poczucie własnej wartości. Dzięki mobilności stali się bardziej empatyczni, kreatywni i konsekwentni w podejmowanych działaniach.

 

🔷INNE UMIEJĘTNOŚCI

Kurs pozwolił też uczestnikom doskonalić inne umiejętności, jak np.: znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, otwartość na inne kultury, większe zrozumienie wartości europejskich.

 

✅Podczas spotkania w dn. 28 IV 2023 r. uczestnikom projektu wręczono certyfikaty, dyplomy i dokumenty Europass-Mobilność potwierdzające odbyte w innym kraju europejskim szkolenie, a także znajomość języków obcych, umiejętności cyfrowe i wiedzę kulturową.

 

✅Prezes Krystyna Kucharska, przed wręczeniem tych dokumentów, doceniła zaufanie, jakim obdarzyli ją wszyscy pracownicy biura Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podejmując wspólną decyzję o przystąpieniu do projektu oraz słuchacze pełniący ważną funkcję starostów grup i członkowie Rady Programowej, którzy zostali zakwalifikowani do projektu.

 

Szczególne podziękowania skierowała do „sztabu głównego” projektu, czyli do osób, które wzięły na siebie obowiązek przygotowania organizacyjnego, dokumentacyjnego i księgowego oraz do rozliczenia i udokumentowania projektu, a są to następujące osoby: Teresa Słysz-Szadkowska 👍, Marianna Jasińska 👍, Halina Nowińska 👍, Helena Mika 👍, Renata Schilling 👍. Sama również otrzymała podziękowania od uczestników projektu  za zapał w realizowaniu takiego przedsięwzięcia i za danie szansy osobom działającym na rzecz stowarzyszenia na przeżycie takich pięknych chwil. Przed owym sztabem jeszcze nie lada wyzwanie – do 31 maja 2023 r. muszą rozliczyć cały projekt.

 

W pierwszej w historii Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zagranicznej mobilności udział wzięły następujące osoby: Krystyna Kucharska, Teresa Słysz-Szadkowska, Renata Schilling, Helena Mika, Grażyna Kret,  Jadwiga Cichocka, Halina Podrażka, Danuta Brudka, Zofia Wielemborek, Marianna Jasińska, Joanna Janiszewska, Wiesława Siewierska, Marzena Kozanecka-Zwierz – przewodnicząca Rady Programowej oraz starostowie grup: Józef Czubak, Zofia Guzek, Joanna Sosnowska, Edward Dąbrowski, Teresa Baczyńska, Jolanta Kliszko, Marianna Pietrzak, Jolanta Posłuszna.

 

🎶 Niespodzianką na zakończenie spotkania był spontaniczny występ pierwszej „Jedenastki”, która zaśpiewała utwór wywołujący sentymentalne wspomnienia i skojarzenia z Grecją – piosenkę Anny German „Zorba i ty” (lub inaczej: „Greckie wino”).

A potem były same sentymentalne wspomnienia pięknych chwil przeżytych w Grecji.