facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Planowane zajęcia na nowy rok akademicki 2020/2021

Drodzy słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i kandydaci do naszego stowarzyszenia – Zarząd ŁUTW przygotował wstępną ofertę zajęć na rok akademicki 2020/2021. Wszystko jest w trakcie uzgadniania z instruktorami i wykładowcami i dopiero po tym etapie podamy szczegółowy harmonogram zajęć i termin rozpoczęcia zapisów.

Podajemy rodzaje zajęć, wysokość miesięcznych opłat i nazwiska prowadzących. Zastrzegamy, że w tej ofercie jeszcze mogą nastąpić zmiany.

👇 👇 👇

 

Propozycja odpłatnych zajęć:

👉Język angielski (22,50 zł): gr. I początkująca – nowy nabór na 2-letni cykl! (Marta Błaszczyk), gr. II – średnio zaawansowana – ubiegłoroczna początkująca! (Edyta Karda), gr. III – zaawansowana – ubiegłoroczna średnio zaawansowana! (Edyta Karda), gr. IV – konwersatorium – dla osób z ubiegłorocznych grup zaawansowanych i innych chętnych (Marta Błaszczyk),

👉Język niemiecki (22,50 zł) – gr. początkująca – Małgorzata Antosik

👉Koła plastyczne (30,00 zł) – gr. I „Nowa Fala”, gr. II „Fascynacja” – Aldona Zając,

👉Koło literacko-dramatyczne (15,00 zł; 2 x w miesiącu po 2 godz.) – Elżbieta Skoneczna,

👉Koło tańca towarzyskiego (15,00 zł) – Patryk Piotrowski,

👉Chór „Canticum” (22,50 zł) – Ewa Smerecka,

👉Koło fotograficzne (15,00 zł; 2 x w miesiącu po 2 godz.) – Artur Rożniata,

👉Warsztaty rękodzieła ludowego (15,00 zł; 2 x w miesiącu po 2 godz.) – Beata Rokicka,

👉Gimnastyka (15,00 zł) – gr. I rozciągająco - korekcyjna, gr. II – pilates na piłkach, gr. III – z elementami aerobiku – Monika Śmiałek,

👉Aerobik w basenie (15,00 zł) – 2 grupy – nazwisko prowadzącego do ustalenia,

👉Pływanie – nauka i doskonalenie (15,00 zł) – Zbigniew Wochna,

👉Warsztaty/kurs I stopnia pisania ikon (całość: 75,00 zł; kurs, który trwałby przez 5 miesięcy po 1 godzinie tygodniowo zostanie skondensowany w 5 spotkań w soboty po 4 godz.,  stąd wyliczenie: 5 miesięcy x 15,00 zł = 75,00 zł; prawdopodobnie kwota zostanie podzielona na „raty”)  – Jolanta Kolary,

👉Joga – do XII w ramach projektu „Senior w harmonii z naturą”, od I 2021 – cotygodniowe zajęcia (22,50 zł) – Zbigniew Majer. Wprowadzenie tych zajęć jest w trakcie negocjacji.

 

Propozycja nieodpłatnych zajęć prowadzonych lub organizowanych przez członków ŁUTW na zasadzie wolontariatu:

👉Brydż sportowy (2 grupy) – Alicja Jackowska-Szot,

👉Koło scrabble – Jerzy Szot,

👉Koło melomana – Grażyna Janczak,

👉Warsztaty szydełkowania – Zofia Szczepaniak,

👉Koło kulinarne – Maria Jagodzińska,

👉Koło rowerowe „Dynamo” – Edward Dąbrowski,

👉Koło turystyki pieszej „Na przełaj” – Ryszard Kolary,

👉Koło nordic walking – Alicja Trzcińska,

👉Inne – jeśli padnie propozycja ze strony słuchaczy.