facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

PCPR w Łowiczu poszukuje wolontariuszy

Zostań wolontariuszem na Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus” w Łowiczu przy ul. Pijarskiej 1 i pomóż dzieciom w nauce, odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości programowych, wypełnianiu obowiązków świetlicowych i szkolnych. Zgłoś swoją kandydaturę, dzwoniąc pod numer telefonu 667-855-886. 👇 👇 👇

Drodzy studenci-seniorzy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  poszukuje wśród słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku osób chętnych do zostania wolontariuszem na Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus” w Łowiczu. Świetlica będzie prowadzona na ul. Pijarskiej 1 w Łowiczu, od poniedziałku do piątku w  godzinach 12.00 - 20.00 (w czasie wakacji i ferii zimowych godziny pracy mogą ulec zmianie).

👉Uczestnikami Świetlicy będą dzieci w wieku 6-16 lat, umieszczone w pieczy zastępczej oraz dzieci zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednorazowo na świetlicy będzie przebywało maksymalnie 30 dzieci.

👉Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, niekarana, posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w Świetlicy Środowiskowej. Wolontariusz na Świetlicy będzie odpowiedzialny za pomoc dzieciom w nauce, odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości programowych, wypełnianiu obowiązków świetlicowych i szkolnych. Łączny czas zaangażowania wolontariuszy w roku 2022 to 2400 godzin, w związku z tym może to być np., 4 wolontariuszy po 6 godzin dziennie, co drugi dzień, lub 4 wolontariuszy dziennie po 3 godziny. Na Świetlicy dzieci otrzymają ciepły posiłek w formie drugiego dania z kompotem.

👉Celem działalności Świetlicy Środowiskowej  jest wsparcie rodziny w procesie  przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Na Świetlicy planuje się prowadzenie warsztatów z zakresu programowania lego oraz nauki języka obcego z wykorzystaniem oprogramowania, co pozwoli na realizację kompetencji wielojęzyczności oraz kompetencji cyfrowych.

👉Dodatkowo rozwijane będą kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, m.in. poprzez poznawanie lokalnego folkloru muzycznego i jego twórców, udział w konkursach muzycznych i plastycznych, tworzenie wystaw prac własnych UP, spotkania z artystami, nabywanie wiedzy o polskich klasykach literackich i muzycznych. Rozwijane będą także kompetencje obywatelskie. W tym zakresie organizowane będą warsztaty i spotkania z przedstawicielami zawodów tj. policjanci, strażacy czy lekarze, prowadzone będą debaty i spotkania dotyczące promowania postaw obywatelskich, tj. otwartość i szacunek, najmłodsi UP będą uczeni o polskich symbolach narodowych. Planuje się także realizację warsztatów o wielokulturowości i zmieniającym się klimacie. Ze starszymi dziećmi prowadzone będą dyskusje na temat aktualnej sytuacji politycznej i społecznej.

👉Na Świetlicy zatrudniony zostanie kierownik/ wychowawca oraz 3  opiekunów/wychowawców.

👉Swoje kandydatury można zgłaszać telefonicznie: 667-855-886.